SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

funkcje matematyczne

MS Excel posiada ok. 60 funkcji matematycznych, np. trygonometryczne, potęgowanie, logarytmowanie, itp.

Ważną grupą funkcji wśród funkcji matematycznych są funcje związane z zaokrąglaniem liczb. Inne funkcje, które warto poznać to:

LOS – generator liczb pseudolosowych

LICZ.CALK – oblicza część całkowitą z liczby

MOD – oblicza część ułamkową z liczby

SUMA.JEŻELI – sumuje liczby, które spełniają określony warunek

Ćwiczenia: