SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Łatwiejsza praca z szeroką tabelą

Łatwiejsza praca z szeroką tabelą

Przyjmijmy, że Twoja tabela wygląda jak na rysunku. Wyróżnione kolumny prezentują podsumowanie dla całego kwartału.

 

Aby ukryć wartości odnoszące się do poszczególnych miesięcy:
1. Zaznacz te kolumny i z menu Dane wybierz polecenie Grupy i konspekt/Grupuj (w Excelu 2007: na karcie Dane wybierz polecenie Grupuj). Pojawią się przyciski konspektów, dzięki którym szybko ukryjesz i odkryjesz zgrupowane kolumny.

Znak minusa ukrywa dane cząstkowe w obrębie danej grupy, a znak plusa odkrywa je. W lewym górnym rogu znajdziesz także przyciski z numerami. Służą one do jednoczesnego ukrywania lub odkrywania wszystkich zgrupowanych zakresów.