SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Poprawny format NIP w komórkach

Poprawny format NIP w komórkach

Tak mogą wyglądać NIP-y przeniesione z bazy danych do arkusza:

 

Aby nadać im odpowiedni format:
1. Zaznacz komórki B2:B9 i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + 1.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki Liczby.
3. Zaznacz kategorię Specjalne i wybierz typ Numer NIP.
4. Zatwierdź, klikając OK.

 

W niektórych przypadkach używa się formatu: XXX-XX-XX-XXX. Niestety tego Excel nie oferuje, ale z łatwością możesz go stworzyć.

Excel - porady ekspertów
Zobacz, jak tabele, wykresy i makra
usprawnią Twoją codzienną pracę
ExcelwPraktyce.pl

W tym celu:
1. Ponownie zaznacz numery i wyświetl okno dialogowe Formatuj komórki.
2. Zaznacz kategorię Niestandardowe i w polu Typ wpisz:

000-00-00-000

3. Zatwierdź, klikając OK.