SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Filtrowanie

Filtrowanie z tabelą kryteriów

Przykładową listę z danymi, a także umieszczoną powyżej tabelę do wprowadzenia kryteriów, przedstawia rysunek 1.

 

W pierwszej kolejności wprowadź kryteria filtrowania. Przyjmijmy, że chcesz utworzyć listę studentów pochodzących z Warszawy, którzy urodzili się w 1984 r. oraz osiągnęli średnią ocen większą lub równą 4,0.

Aby uzyskać taki zestaw danych:
1. Do komórki B2 wpisz Warszawa.
2. Do komórki C2 wpisz 1984, a do D2: >=4,0.
3. Z menu Dane wybierz polecenie Filtr/Filtr zaawansowany (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Sortowanie i filtrowanie wskaż Zaawansowane).
4. Ustaw kursor w polu Zakres listy i zaznacz w arkuszu obszar obejmujący listę z danymi (także z nagłówkami kolumn).
5. Przejdź do pola Zakres kryteriów i zaznacz obszar z kryteriami (w przykładzie A1:D2).

 

Po zatwierdzeniu OK uzyskasz listę przefiltrowaną zgodnie z założeniami.