SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Usuwanie formatowania

Usuwanie formatowania we wszystkich arkuszach

 

W tym celu:
1. Zaznacz zakres komórek obejmujący zestawienie, kliknij zakładkę arkusza Sty, wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij zakładkę ostatniego arkusza (Gru). Arkusze powinny zostać podświetlone na biało.
2. Z menu Edycja wybierz polecenie Wyczyść/Formaty (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Narzędzia główne i w grupie poleceń Edycja wskaż Wyczyść/Wyczyść formaty).

3. Zaznacz wiersz nagłówkowy (w przykładzie 1.) i uaktywnij pogrubienie czcionki.
4. Na koniec kliknij zakładkę dowolnego arkusza, aby je rozgrupować.

Uzyskałeś oczekiwany efekt jak na kolejnym rysunku.