SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Wyznaczenie liczby kolumn i wierszy z zakresu arkusza

Wyznaczenie liczby kolumn i wierszy z zakresu arkusza

W tym celu:
1. W pierwszej kolejności przygotuj szablon jak na poniższym rysunku.

 

2. W komórce B1 wpisz adres obszaru arkusza, np. B5:L89.

Excel - funkcje i formuły
Skorzystaj z gotowych rozwiązań,
a zyskasz dla siebie 2 h dziennie
ExcelwPraktyce.pl

3. W komórce B2 wprowadź następującą formułę:

=LICZBA.KOLUMN(ADR.POŚR(B1))

4. W komórce B3 wpisz:

=ILE.WIERSZY(ADR.POŚR(B1))

 

Jeśli będziesz potrzebował sprawdzić liczby kolumn i wierszy innego obszaru, po prostu wprowadź jego adres w formacie przedstawionym na rysunku, a formuły błyskawicznie zwrócą poprawne wyniki.