SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Zabezpieczenie skoroszytu

Zabezpieczenie skoroszytu za pomocą hasła

Hasło możesz nadać przy zapisie skoroszytu na dysku komputera:
1. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako (w Excelu 2007: kliknij okrągły Przycisk pakietu Office i wskaż Zapisz jako).

2. W prawym górnym rogu okna (w Excelu 2007: w lewym dolnym rogu okna), które się pojawi, rozwiń listę Narzędzia i wybierz Opcje ogólne.
3. Pojawi się kolejne okno Opcje zapisywania. W polu Hasło ochrony przed otwarciem wpisz hasło i kliknij OK.

 

Excel poprosi jeszcze o potwierdzenie hasła. Gdy zatwierdzisz OK i zapiszesz plik, ochrona zostanie uaktywniona. Przy próbie otwarcia skoroszytu pojawi się okno dialogowe widoczne na rysunku.