SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Zastępowanie formuł

Zastępowanie formuł wartościami

Przyjmijmy, że zestawienie zawierające formuły wygląda jak na poniższym rysunku.

 

W kolumnie E i wierszu 11. chciałbyś pozostawić jedynie kwoty.Aby usunąć formuły:
1. Zaznacz myszą zakres komórek z formułami (w przykładzie E2:E10) i kliknij polecenie Kopiuj (lub skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl + C).
2. Z menu Edycja wybierz polecenie Wklej specjalnie (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Narzędzia główne, rozwiń listę poniżej przycisku Wklej).
3. Zaznacz pole Wartości i zatwierdź, klikając przycisk OK (w Excelu 2007: wskaż na liście pozycję Wklej wartości).

 

4. W analogiczny sposób zamień formuły na wartości w wierszu 11.

Wszystko wydaje się proste, jeśli wiesz, w których komórkach znajdują się formuły. Jeżeli masz problemy z ich odszukaniem, możesz najpierw skorzystać z polecenia Przejdź do, a następnie oznaczyć komórki kolorem.

Aby to zrobić:
1. Wciśnij klawisz funkcyjny F5.
2. Pojawi się okno dialogowe Przejdź do, w którym kliknij przycisk Specjalnie.
3. Zaznacz pole Formuły i kliknij OK.

Podświetlone zostaną komórki z formułami, którym teraz możesz nadać dowolny kolor wypełnienia, klikając przycisk na pasku narzędziowym.

Jeśli chcesz skorzystać z przedstawionego sposobu usuwania formuł, to spotkasz się z pewnym ograniczeniem. Nie możesz kopiować niespójnych zakresów komórek. Jeżeli zaznaczysz zakres komórek E2:E10, a następnie z wciśniętym klawiszem Ctrl drugi zakres B11:D11 i spróbujesz uruchomić polecenie kopiowania, wyświetli się następujący komunikat: