SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Wygodne wyrównywanie

Wygodne wyrównywanie szerokości kolumn

Jeśli chcesz jednocześnie wyrównać wiele kolumn:
1. Zaznacz je, klikając ich nagłówki i przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.
2. Teraz ustaw wskaźnik myszy nad prawą krawędzią nagłówka jednej z zaznaczonych kolumn (wskaźnik przybierze kształt dwukierunkowej strzałki).
3. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, określ szerokość.
4. Po zwolnieniu myszy zaznaczonym kolumnom zostanie nadany ten sam rozmiar.

Może się także zdarzyć, że ręcznie ustaliłeś szerokość jednej z kolumn i na jej podstawie, chciałbyś wyrównać kolejne.

Aby to zrobić:
1. Zaznacz kolumnę bazową i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + C.
2. Teraz zaznacz kolumny, którym chcesz nadać nowy rozmiar i z menu Edycja wybierz polecenie Wklej specjalnie. W Excelu 2007 uaktywnij kartę Narzędzia główne, rozwiń listę Wklej i wskaż Wklej specjalnie.
3. Zaznacz pole Szerokości kolumn i zatwierdź, klikając OK.