SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Zera w miejsce liczb

Zera w miejsce liczb ujemnych

Przykładowe dane przedstawia rysunek 1.

 

Aby wartości ujemne zamienić na zera, wykonaj następujące czynności:
1. W komórce C1 wpisz Wartość.
2. Do komórki C2 wprowadź następującą formułę:

=JEŻELI(B2>0;B2;0)

3. Następnie skopiuj ją do komórek poniżej.

 

Zanim będziesz mógł usunąć kolumnę B z niepoprawnymi wartościami, musisz zamienić wyniki zwracane przez formułę na wartości.

4. Zaznacz zakres C2:C7 i wciśnij klawisze Ctrl + C.
5. Nie zmieniając zaznaczenia komórek, z menu Edycja wybierz polecenie Wklej specjalnie. W Excelu 2007 polecenie to znajdziesz po rozwinięciu przycisku Wklej na karcie Narzędzia główne.
6. Zaznacz opcję Wartości i kliknij OK.
7. Usuń niepotrzebną kolumnę B.