SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Funkcje tekstowe2

Funkcje tekstowe operują na ciągach tekstowych, najczęściej wykorzystywane to:
  1. - zwraca długość ciągu tekstowego
  2. FRAGMENT.TEKSTU - "wybiera" fragment tekstu z ciągu
  3. ZŁĄCZ.TEKSTY - łączy dwa ciągi
  4. ZNAJDŹ - wyszukuje fragment tekstu w ciągu
  5. LITERY.MAŁE - zamienia wszystkie litery ciągu na małe
  6. Z.WIELKIEJ.LITERY - zamienia, pierwsza litera duża, pozostałe małe
  7. WARTOŚĆ - konwertuje liczbę w postaci tekstu na liczbę (wartość)
  8. PODSTAW - zamienia ciąg innym ciągiem
  9. PORÓWNAJ - porównuje dwa ciągi
  10. POWT - powtarza określony ciąg zadaną ilość razy
Zadania: Wykonaj ćwiczenia z pliku: funkcje_tekstowe.xls