SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Wygodna zmiana adresowania komórek

Wygodna zmiana adresowania komórek

Jeśli chcesz szybko zmienić sposób adresowania odwołań w formule:
1. Wyedytuj ją, kliknij adres w składni formuły i naciśnij klawisz funkcyjny F4.

 

2. Aby zablokować w adresie jedynie wiersze, ponownie wciśnij F4.
3. Kolejne naciśnięcie klawisza F4 spowoduje zablokowanie kolumn itd.