SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Szybkie podsumowanie wynagrodzeń

Szybkie podsumowanie wynagrodzeń

Na podstawie przykładowego zestawienia chcesz utworzyć raport podsumowujący.

 

W tym celu:
1. Kliknij dowolną komórkę z nazwiskiem i z paska narzędziowego wybierz polecenie Sortuj rosnąco.
2. Z menu Dane wybierz polecenie Sumy częściowe (w Excelu 2007: Dane/Suma częściowa).
3. W pierwszym polu wybierz z listy pozycję Nazwisko.

4. W kolejnym określ rodzaj obliczenia, jakie ma zostać przeprowadzone.

5. W polu Dodaj sumę pośrednią do: zaznacz pole Kwota.
6. Zatwierdź, klikając OK.