SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Bieżąca data i czas

Bieżąca data i czas w tej samej komórce

Zwróć uwagę na ważną rzecz. Po wprowadzeniu daty komórka pozostaje w trybie edycji...

A zatem:
1. Kliknij komórkę, do której chcesz wprowadzić datę i czas.
2. Wciśnij Ctrl + ; (średnik), następnie Spację, a na koniec Ctrl + Shift + ; (średnik
3. Zatwierdź, wciskając klawisz Enter.