SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Optymalny wydruk

Optymalny wydruk niewielkich tabel

Załóżmy, że chcesz wydrukować zestawienie widoczne na rysunku.

 

Aby powiększyć je na wydruku bez konieczności zmiany rozmiaru czcionki, wykonaj następujące czynności:
1. Z menu Plik wybierz polecenie Ustawienia strony (w Excelu 2007: uaktywnij zakładkę Układ strony i w prawym dolnym rogu grupy Skalowanie do rozmiaru kliknij mały przycisk Więcej poleceń)

2. Przejdź do zakładki Strona i w sekcji Skalowanie, w polu Dopasuj do wpisz np. wartość 200.

 

3. Kliknij przycisk Podgląd wydruku, aby obejrzeć efekt zmian.
4. Jeżeli układ strony Ci odpowiada, kliknij Drukuj.