SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Wyznaczanie dat

Wyznaczanie dat późniejszych o 2 lata

Przykładową listę transakcji przedstawia rysunek.

 

Aby wyznaczyć daty późniejsze o 2 lata, posłuż się odpowiednią formułą, którą wstaw w kolumnie pomocniczej

W tym celu:
1. Zaznacz całą kolumnę B, klikając jej nagłówek i z menu Wstaw wybierz polecenie Kolumny.
2. Do komórki B2 wprowadź następującą formułę:

=DATA(ROK(A2)+2;MIESIĄC(A2);DZIEŃ(A2))

3. Skopiuj ją do komórek poniżej.

W ten sposób błyskawicznie uzyskałeś daty późniejsze o 2 lata.