SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

EGZAMIN ZAWODOWY

EGZAMIN
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
10 03 2011
ETAP PISEMNY

Instrukcja dla zdającego


Instrukcja dla zdającego


http://www.pzs2-trzebnica.pl/2011_06_x/index.html

http://www.egzamin-zawodowy.yoyo.pl/