SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Automatyczna poprawa błędów

Automatyczna poprawa błędnych ciągów znaków

Lista przedstawiona na rysunku zawiera błędy w kolumnie z symbolami produktów.

 

Aby szybko poprawić oznaczenia AGH na GHA, możesz skorzystać z dwóch sposobów.

Sposób 1.

1. Do komórki C2 wprowadź następującą formułę:

=PODSTAW(B2;"AGH";"GHA")

2. Skopiuj ją do komórek poniżej.
3. Ukryj kolumnę z błędnymi symbolami.

 

Uwaga
Kolumny zawierającej niepoprawne symbole nie możesz usunąć bez uprzedniej zamiany formuł w kolumnie C na wartości.

Sposób 2

1. Zaznacz zakres komórek ze wszystkimi symbolami i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + H.
2. W polu Znajdź wpisz: AGH, a w polu Zamień wprowadź: GHA.
3. Kliknij przycisk Zamień wszystko. Gotowe!