SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Format przenoszony z wykresu na wykres

Format przenoszony z wykresu na wykres

Sformatowany wykres, którego formatowanie ma zostać przeniesione na kolejne prezentacje, przedstawia poniższy rysunek.

 

Aby szybko przenieść formatowanie na inny wykres:
1. Kliknij obszar wykresu bazowego lewym przyciskiem myszy.
2. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + C
3. Kliknij obszar wykresu docelowego i z menu Edycja wybierz polecenie Wklej specjalnie (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Narzędzia główne, rozwiń listę poniżej przycisku Wklej i wskaż Wklej specjalnie).
4. W oknie, które się pojawi, wybierz pole Formaty i zatwierdź, klikając OK.

Wykres docelowy błyskawicznie przyjmie odpowiedni format jak na kolejnym rysunku.