SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Adresy internetowe

Adresy internetowe zmienione w hiperłącza

Przykładowe adresy przedstawia poniższy rysunek.

 

Aby taki efekt osiągnąć:
1. W komórce B2 wprowadź następującą formułę:

=HIPERŁĄCZE(ZŁĄCZ.TEKSTY("http://www.";A2)

Zwróci ona kompletne hiperłącze, po którego kliknięciu zostanie otworzona strona internetowa.

 

Możesz mieć problemy ze skopiowaniem formuły w dół, ponieważ kliknięcie komórki B2 spowoduje uaktywnienie hiperłącza.

Aby sobie z tym poradzić:
1. Najedź wskaźnikiem nad komórkę B2, wciśnij i przytrzymaj 2 sekundy lewy przycisk myszy. Komórka zostanie zaznaczona.
2. Teraz możesz skopiować formułę w dół, korzystając z uchwytu wypełnienia (prawy dolny róg komórki).