SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Nowa podstawa programowa

Kwalifikacje:
K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)