SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

FORMATOWANIE TEKSTU

 
FORMATOWANIE TEKSTU – ĆWICZENIA
 
 
Ćwiczenie 1
Napisz teksty używając odpowiednich rodzajów i rozmiarów czcionek.
 
1.
rozmiar 8pkt.
rozmiar 9pkt.
rozmiar 10pkt.
rozmiar 12pkt.
rozmiar 14pkt.
rozmiar 16pkt.
rozmiar 18pkt.
rozmiar 20pkt.
rozmiar 22pkt.
rozmiar 24pkt.
rozmiar 26pkt.
rozmiar 28pkt.
rozmiar 30pkt.
rozmiar 32pkt.
rozmiar 34pkt.
rozmiar 36pkt.
 
2.
To jest czcionka Times New Roman o wielkości 12, a ta o wielkości 18, a ta o wielkości 36 i 48
To jest czcionka Arial Black o wielkości 12, a ta o wielkości 18,a ta o wielkości 24 i 48
To jest czcionka Curier New o wielkości 12, a ta o wielkości 18, a ta o wielkości 28 i 36
To jest czcionka Lucida Sans Unicode o wielkości 14, a ta o wielkości 26,a ta o wielkości 36 i 28
To jest czcionka Monotype Corsivao wielkości 12, a ta o wielkości 18,a ta o wielkości 36i 48
To jest czcionka Garamond o wielkości 12, a ta o wielkości 20, a ta o wielkości 36 i 24
A tu różne wielkości liter wjednej linii
 
 
 
Ćwiczenie 2
Skopiuj wiersz. Zmień czcionkę na 16 punktów, zmień kolor czcionki na czarny, zlikwiduj podkreślenia, pogrubienia w sugerowanych wyrazach, całość tekstu wyśrodkuj.
 
Kłopotliwe samo h
Dość szczególną skłonność ma:
Lubi "hałaśliwie" słowa:
 
Huk, harmider, hałasować
 
 
Rząd myliła z żądaniem,
A porzeczkę z pożyczką
Proszono nieustannie
 
Obudź że się, księżniczko.
 
Łatwo ląd pomylić z lontem
Błąd się wkrada w wyraz blond
 
Kąt brzmi tak jak konto, kontent,
 
Sonda naśladuje sąd
 
Zapamiętaj zawsze tu
Pisz otwarte, zwykłe u
 
W słowach skuwka i zasuwka
 
Gdyż wyjątkiem są te słówka
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 3
Przepisz poniższy tekst:
 
"Formatowanie to nadawanie tekstowi określonego wyglądu. W tekście pojedyncze słowa lub zdania możemy wyróżnić przez zastosowanie odpowiedniego stylu czcionki, np. pogrubienia, kursywy, podkreślenia. Style można łączyć, np. podkreślenie, pogrubienie i kursywa."
 
1. Napisany tekst skopiuj dwukrotnie;
2. W pierwszym akapicie ustaw na rozmiar czcionki na 14 punktów i zastosuj wyrównanie do prawej;
3. W drugim akapicie zmień czcionkę na Comic Sans Ms, jej kolor na czerwony oraz wyśrodkuj tekst;
4. W trzecim akapicie zastosuj czcionkę Garamond o rozmiarze 16 w kolorze niebieskim oraz justowanie.
 
 
 
Ćwiczenie 4
Skopiuj tekst:
 
 
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – fragment
Księga III – UMIZGI
 
Wyprawa Hrabi na sad. –Tajemnicza nimfa gęsi pasie. – Podobieństwo grzybobrania do przechadzki cieniów elizejskich. – Gatunki grzybów. – Telimena w świątyni dumania. – Narady tyczące się postanowienia Tadeusza. – Hrabia pejzażysta. – Tadeusza uwagi malarskie nad drzewami i obłokami. – Hrabiego myśli o sztuce. – Dzwon. – Bilecik. – Niedźwiedź, Mospanie!
 
Hrabia wracał do siebie, lecz konia wstrzymywał,
 
Głową coraz w tył kręcił, w ogród się wpatrywał;
 
I raz mu się zdawało, ze znowu z okienka
 
Błysnęła tajemnicza, bieluchna sukienka,
 
I coś lekkiego znowu upadło z wysoka,
 
I przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka,
 
Pomiędzy zielonymi świeciło ogórki:
 
Jako promień słoneczny, wykradłszy się z chmurki,
 
Kiedy śród roli padnie na krzemienia skibę
 
Lub śród zielonej łąki w drobna wody szybę.
 
Sformatuj treść księgi następująco:
 1. Tytuł: zastosuj centrowanie, pogrubienie, wielkość czcionki 14pkt., kolor czerwony, rodzaj Arial;
 2. Po tytule wstaw dwa puste wiersze, po streszczeniu wstaw jeden pusty wiersz;
 3. Streszczenie treści księgi: czcionka 9pkt. Rodzaj Arial, zlikwiduj pochylenie;
 4. Treść księgi: czcionka 12pkt. Rodzaj Time New Roman, zlikwiduj pogrubienie;
 
 
 
Ćwiczenie 5
W lewym górnym rogu wpisz swoje imię, nazwisko, klasę i adres zamieszkania.
Skopiuj tekst nr1, a następnie sformatuj go aby otrzymać tekst nr2 podany niżej.
 
Tekst nr1
Sprawdzian
Edytor tekstu Microsoft Word jest pożytecznym narzędziem pozwalającym wykorzystywać różne czcionki i kroje pisma. Zmian można dokonywać również we wcześniej wpisanym tekście.
Jeśli nie podoba nam się czcionka Arial to wymieniamy ją na np. Impact albo Courier New.
Dokument można wzbogacić o tabelę, ozdobny napis, stworzony przez siebie, albo gotowy rysunek.
Funkcje do formatowania umożliwiają dowolne rozmieszczenie tekstu i wstawianych obiektów.
Aby sprawdzić jak tworzony dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu korzystamy z funkcji Podgląd wydruku.
 
Tekst nr2
 
Sprawdzian
 
 
Edytor tekstu Microsoft Word jest pożytecznym narzędziem pozwalającym wykorzystywać różne czcionki i kroje pisma. Zmian można dokonywać również we wcześniej wpisanym tekście.
 
Jeśli nie podoba nam się czcionka Arial to wymieniamy ją na np. Impact albo Courier New.
 
 
 
Dokument można wzbogacić o tabelę, ozdobny napis, stworzony przez siebie, albo gotowy rysunek.
 
Funkcje do formatowania umożliwiają dowolne rozmieszczenie tekstu i wstawianych obiektów.
 
Aby sprawdzić jak tworzony dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu korzystamy z funkcji Podgląd wydruku.
 
 
 
Ćwiczenie 6
Skopiuj tekst, a następnie sformatuj go, aby otrzymać Oświadczenie wg wzoru podanego niżej:
 
Gdynia, 2005-06-17 Agata Iratowska Gdynia ul. Korzeniowska 24
Oświadczenie
Oświadczam, iż ja niżej podpisana jestem uczennicą klasy IV XX Liceum Ogólnokształcącego im. X. Iksińskiego w Gdyni i ubiegam się o tytuł najlepszego ucznia w Gdyni w roku szkolnym 2005/2006.
 
Wzór:
 
Gdynia, 2005-06-17
Agata Iratowska
Gdynia
ul. Korzeniowska 24
Oświadczenie
 
Oświadczam, iż ja niżej podpisana jestem uczennicą klasy IV XX Liceum Ogólnokształcącego im. X. Iksińskiego w Gdyni i ubiegam się o tytuł najlepszego ucznia w Gdyni w roku szkolnym 2005/2006.
Agata Iratowska
 
 
Ćwiczenie 7
Skopiuj tekst, a następnie sformatuj go, aby otrzymać Podanie.
 
Mogilany, 2004-12-18, Jan Kowalski, Mogilany 32, 32-031 Mogilany. Do Dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podanie. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie z dniem 01.09.2004r. do Waszej szkoły, do klasy pierwszej, o profilu matematyczno-fizycznym. Prośbę tą motywuje tym, że od kilku lat interesuję się naukami ścisłymi i chętnie poszerzam wiadomości z tych przedmiotów uzyskując z nich bardzo dobre i celujące oceny. Z powodzeniem brałem udział w konkursie matematycznym, zostając jego laureatem. Z poważaniem – Jan Kowalski.
 
 
Ćwiczenie 8
Napisz podane teksty używając odpowiednich czcionek.
 
Ostrzeżenie
 
 
Uwaga!!!
 
W budynku została rozsypana trutka na szczury.
Prosimy o zachowanie ostrożności!
 
 
Times New Roman
rozmiar 48pkt.
 
Times New Roman
rozmiar 48pkt.
pogrubiony
 
Arial
rozmiar 28pkt.
 
 
Zaproszenie
 
Rada Wychowanków zaprasza serdecznie wszystkich uczniów na zabawę z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 01.06.2001 w sali gimnastycznej naszej szkoły
 
 
Curlz MT
lub
Comic Sans MS
Rozmiar 48pkt.
 
Monotype Corsiva
rozmiar 28pkt.
 
 
Ogłoszenie
 
Sprzedam tanio rower górski.
 
Wiadomość:
 tel. 8333177
 
MS Mincho
rozmiar 72pkt.
 
Comic Sans MS
rozmiar 36pkt.
 
Book Antiqua
rozmiar 30pkt.
 
 
 
 
Ćwiczenie 9
Skopiuj tekst:
 
GDAŃSK - miasto wojewódzkie w północnej części Polski. Położone na obszarze Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego, u ujścia lewego ramienia Wisły do Zatoki Gdańskiej. 462,7 tys. mieszkańców (2000).Wraz z Gdynią i Sopotem tworzy konurbację zwaną Trójmiastem.
Historia
W X w. istniał tu gród z osiedlem rybacko-rzemieślniczym i portem handlowym. Za rządów Świętopełka I otrzymał prawa miejskie i liczne przywileje handlowe. Kolejny władca Gdańska, Mściwój II zapisał Pomorze Gdańskie Polsce.
W 1308 miasto zdobyli Krzyżacy, mordując znaczną część ludności. W 1340 na miejscu dawnego grodu powstała siedziba komtura. Sprowadzeni osadnicy niemieccy założyli Główne Miasto, które w 1343 otrzymało prawa miejskie.
Gdańsk przyłączono do Polski w 1454. Przez następne 350 lat miasto przeżywało okres najwspanialszego rozkwitu, otrzymało szereg przywilejów królewskich, miało monopol na handel polskim zbożem i drzewem. W okresie rozbiorów Gdańsk znalazł się pod panowaniem pruskim. W latach 1807-1815 zdobyty przez wojska napoleońskie, otrzymał status wolnego miasta.
W 1939 Gdańsk wsławił się słynną obroną załóg polskich na Westerplatte i w budynku Poczty Polskiej. W marcu 1945 Niemcy ogłosili Gdańsk twierdzą, w kilkanaście dni potem doszło do walk wojsk sowieckich i oddziałów polskich z Niemcami. Zaciekła obrona miasta przez Niemców połączona z atakiem i celowym niszczeniem zabudowy przez wojska sowieckie spowodowały ogromne zniszczenia. 31 marca twierdza Gdańsk padła.
 
1. Ustalić wcięcia akapitów dla całego tekstu:
a) lewe wcięcie na 2cm,
b) prawe wcięcie na 3cm,
c) pierwszy wiersz akapitu wsunięty na 2cm.
2. Zmienić odstępy między wierszami tekstu z pojedynczych na podwójne.
3. Sformatować tekst:
a) zmienić rozmiar czcionki na 14pkt,
b) wyjustować tekst,
c) zmienić kolor czcionki na niebieski,
d) zmienić styl czcionki na kursywę.
 
 
 
Ćwiczenie 10
Skopiuj poniższy tekst:
 
Program wycieczki na trasie
TORUŃ - TRÓJMIASTO – MALBORK

I dzień: Wyjazd ok. godz. 800 przejazd do Torunia, zwiedzamy miasto z przewodnikiem ok. 2 godz. Zobaczymy najważniejsze zabytki Torunia: Katedrę, Dom Kopernika z zewnątrz, krzywą kamieniczkę, mury obronne. Chwila czasu wolnego w okolicy Mc Donald's i sklepów z toruńskimi piernikami. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Gdańska.
 
II dzień: Po śniadaniu, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Gdańska: Westerplatte, Port północny, Stare Miasto, Długi Targ, Złota Brama, Żuraw, pomnik stoczniowców. Powrót na obiad do ośrodka, po obiedzie czas do dyspozycji wychowawców, kolacja, nocleg.
 
III dzień: Po śniadaniu zajęcia programowe, po objedzie jedziemy do Gdyni. W porcie rejs statkiem wzdłuż nabrzeży i doków, zwiedzamy Oceanarium. Zobaczymy tutaj makiety statków i dna morskiego, a także żywe okazy egzotycznych ryb, żółwi morskich i innych zwierząt zamieszkujących głębiny. Następnie wejdziemy na Molo w Sopocie. Jeszcze chwila wolnego czasu i wrócimy do ośrodka na kolację.
 
IV dzień: Śniadanie, dzień do dyspozycji opiekunów, obiad, kolacja, ognisko, nocleg.
 
V dzień: Po śniadaniu jedziemy do Malborka, ok. 1000 czeka na nas przewodnik po Zamku Krzyżackim, który będziemy zwiedzali ok. 2,5 godziny. Po zwiedzeniu zamku, chwila na ostatnie zakupy i ruszamy w drogę powrotną do domu, zatrzymując się ok. 1400 na obiad. W domu będziemy ok. 19:30
 
Życzymy miłego wypoczynku!
Organizatorzy
 
 
Formatowanie czcionki:
 1. Zmień czcionkę w tytule Program wycieczki na trasie TORUŃ - TRÓJMIASTO -MALBORK na Comic Sans MS 22pkt.
 2. Ustaw czcionkę w pozostałej części dokumentu na Times New Roman 12pkt.
 3. Ustaw czcionkę w podpisie "Życzymy miłego wypoczynku! Organizatorzy" na 14pkt.
   Wyróżnij pogrubieniem nazwy miast (Toruń, Gdańsk, Gdynia, Malbork).
 4. Wyróżnij kursywą, pochyleniem nazwy zabytków i atrakcji turystycznych (Katedrę, Dom Kopernika, krzywą kamieniczkę, mury obronne, Westerplatte, Port północny, Stare Miasto, Długi Targ, Złota Brama, Żuraw, pomnik stoczniowców, Oceanarium, Molo w Sopocie, Zamek Krzyżacki) oraz podpis (Życzymy miłego wypoczynku! Organizatorzy).
 5. Wyróżnij pogrubieniem i podkreśleniem tekst I - V dzień.
 
 
Ustawianie wyrównania tekstu:
 
1. Utwórz akapity po słowach I, II, III, IV, V dzień,
2. Wyrównaj tekst w dokumencie następująco:
- tytuł - do środka,
- akapity – wyjustowane,
- podpis - do prawej.
 
 
Ustawianie odstępów między akapitami:
1. Ustaw punkt wstawiania w tytule tekstu TORUŃ - TRÓJMIASTO - MALBORK,
2. Wybierz polecenie FORMAT z AKAPIT
3. W grupie ODSTĘPY Przed: - wpisz wartość - 16pkt,
4. W podobny sposób ustaw odstępy następująco:
- w akapitach: I - V dzień - przed: - 16pkt, po: - 6pkt,
- w akapitach: Życzymy miłego wypoczynku!, Organizatorzy - Przed: - 16pkt.
 
 
Ustawianie odstępów między wierszami:
1. Ustaw punkt wstawiania w pierwszym akapicie tekstu,
2. Wybierz polecenie FORMAT z AKAPIT,
3. W grupie ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI wybierz: 1,5 wiersza,
4. W podobny sposób ustaw odstępy w następnych akapitach.