SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

zadania systemu operacyjnego

Główne zadania systemu operacyjnego:

  • Zarządzanie sprzętem - system operacyjny umożliwia wymianę informacji pomiędzy komputerem a urządzeniami wejścia - wyjścia.
  • System plików - jest integralną częścią każdego sytemu operacyjnego, jego zadanie polega na zarządzaniu wszystkimi plikami na dysku twardym m.in. kasowanie i dodawanie plików, zmienianie ich nazw oraz kopiowanie. Zadaniem sytemu jest również zlokalizowanie pliku na dysku i odtworzenie jego logicznej struktury.
  • Pamięć - jednym z ważniejszych czynności systemu operacyjnego jest zarządzanie pamięcią, tzn. przydzielenie odpowiedniej ilości pamięci dla konkretnej aplikacji, oraz zwolnienie nieużywanej przez dłuższy czas pamięci.
  • Zarządzanie oprogramowaniem - do zadań sytemu należy również kontrola uruchomionych programów, także nadzór nad uruchamianiem działaniem i zakończeniem pracy procesu.
  • Zarządzanie danymi - ta funkcja systemu czuwa nad bezpieczeństwem zgromadzonych danych tzn. umożliwia szyfrowanie informacji czy kontrolę dostępu.