SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Egzamin III

Klasyczna architektura komputera

 1. • Budowa systemu komputerowego
 2. Podstawowe informacje o systemie operacyjnym
 3. Zadania i właściwości systemów operacyjnych.
 4. Składowe systemu
 5. Usługi systemu operacyjnego,
 6. Struktura systemu
 7. Jadro systemu: struktura i funkcje.
 8. Budowa systemów klasy NT/2000/XP/2003
 9. Rejestr systemu Windows
 10. Modułowa budowa jadra systemów Unix/Linux
 11. Maszyny wirtualne
 12. Projektowanie i implementacja systemu
 13. Pojecie procesu,
 14. Graf stanów procesów,
 15. Działania na procesach
 16. Komunikacja międzyprocesowa
 17. Watki
 18. Synchronizacja procesów
 19. Zakleszczenia.
 20. Ewolucja organizacji pamięci.
 21. Przydział jednego spójnego obszaru pamięci.
 22. Metody ochrony obszaru systemu operacyjnego.
 23. Przydział pamięci dzielonej na strefy.
 24. Przydział statyczny i dynamiczny.
 25. Problemy szeregowania zadań w organizacji pamięci dzielonej na strefy.
 26. • Zarządzanie pamięcią dzielona na strefy przemieszczane (w tym: scalanie pamięci, algorytm scalania z adresacja pośrednia, metody ochrony stref).
 27. • Zarządzanie pamięcią stronicowana (w tym: adresowanie, mechanizmy odwzorowania stron: tablice odwzorowania stron, rejestry bazowe odwzorowania stron, pamięć asocjacyjna, mechanizm odwzorowania ramek pamięci, wady i zalety stronicowania).
 28. • Pamieć wirtualna.
 29. • Błąd strony i jego obsługa.
 30. Problem restartowania zadań przy wystąpieniu błędu strony.
 31. Tablica odwzorowania plików.
 32. • Współdziałanie sprzętu i oprogramowania w stronicowaniu na zadanie.
 33. Problem migotania stron.
 34. • Najczęściej stosowane algorytmy wymiany stron.
 35. • Zarządzanie pamięci segmentowana.
 36. Mechanizm odwzorowania adresów i tablice segmentów.
 37. Metody ochrony.
 38. • Zarządzanie pamięcią segmentowana ze stronicowaniem na adenia (sprzętowe
 39. odwzorowanie segmentów i stron).
 40. • Zarządzanie pamięcią operacyjna w systemie UNIX.
 41. Organizacje fizyczne plików.
 42. Metody dostępu,
 43. Operacje na plikach.
 44. • Niezależność od urządzeń w systemie plików.
 45. Wybrane problemy zarządzania przestrzenią na dysku (metody zapisu plików, rozmiary bloków, informacje o blokach wolnych).
 46. Pliki wykorzystywane wspólnie.
 47. Katalogi i ich struktury.
 48. Wielopoziomowa struktura systemu plików.
 49. System plików w systemie UNIX (logiczny system plików, budowa katalogu, lokalizacja bloków dyskowych, węzły informacyjne plików, tablice kontrolne systemu plików).
 50. • Zarządzanie przestrzenią na dysku (mapa bitowa, lista łączona, metody alokacji plików: ciągła, łączona, indeksowa).
 51. • Niezawodność systemu plików (zarządzanie uszkodzonymi blokami dyskowymi, kopie zapasowe plików, okresowe składowanie systemu plików na przykładzie systemu UNIX).
 52. • Spójność systemu plików (w tym na przykładzie rozwiązań stosowanych w systemie UNIX).
 53. • Sprawność systemu plików (w tym: buforowanie).
 54. Wprowadzenie do modelu komunikacji OSI i modelu współpracy klient-serwer.
 55. Wykorzystanie mechanizmu gniazdek (ang. sockets) do realizacji aplikacji sieciowych.
 56. Sieciowe systemy informatyczne – Domeny Windows, Systemy NIS Unix
 57. Rozproszone systemy operacyjne
 58. Rozproszone systemy plików
 59. • Współbieżność w systemach operacyjnych
 60. Problemy i mechanizmy realizacji procesów z ograniczeniami czasowymi
 61. • Szeregowanie procesów,
 62. rezerwacja pamięci,
 63. asynchroniczna komunikacja wejścia/wyjścia,
 64. komunikacja międzyprocesowa.
 65. Kontrola wiarygodności użytkowników i praw dostępu do zasobów.
 66. Mechanizmy ochrony.
 67. Mechanizmy uwierzytelniania komputerów i użytkowników w sieciach
 68. • Przegląd popularnych systemów operacyjnych
 69. Nowel
 70. Mac XOS
 71. BSD
 72. OS WARP
 73. UNIX/LINUX
 74. WINDOWS