SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Tematy Klasa 4

Inne przydatne opcje konfiguracyjne

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

 1.  

Uruchomienie usługi WWW

 1.  

Udostępniane foldery

 1.  

Instalacja serwera WWW

 1.  

Uruchamianie serwera WWW

 1.  

Konfiguracja serwera httpd

 1.  

Umieszczanie stron na serwerze WWW

 1.  

Konfiguracja serwera httpd do obsługi stron użytkowników lokalnych

 1.  

Udostępnianie przeglądania zawartości folderu

 1.  

Zmiana domyślnie uruchamianego pliku

 1.  

Przeglądanie logów serwera

 1.  

Wielkość liter, nazwy plików

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

 1.  

Automatyczne uruchamianie zadań

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

VIII.

Administrowanie serwerem sieci lokalnej

 1.  

Podstawowe pojęcia związane z Active Directory

 1.  

Instalacja Windows 2003 Server

 1.  

Wymagania sprzętowe

 1.  

Weryfikacja poprawności instalacji

 1.  

Konfiguracja serwera po instalacji

 1.  

Konfiguracja karty sieciowej

 1.  

Instalacja sterowników do nierozpoznanych urządzeń

 1.  

Konfiguracja karty grafiki

 1.  

Konfiguracja pliku wymiany

 1.  

Konfiguracja partycji i dysków

 1.  

Konfiguracja zarządzania rolami serwera

 1.  

Instalacja kontrolera domeny

 1.  

Zarządzanie kontami komputerów

 1.  

Dodawanie komputerów do domeny

 1.  

Zarządzanie kontami użytkowników

 1.  

Uprawnienia w Windows

 1.  

Prawa dostępu

 1.  

Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów

 1.  

Foldery domowe użytkowników

1. Wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia sieci komputerowych
2. Instalacja sieci lokalnej
3. Sieć TCP/IP w Windows 7
4. Udostępnianie łącza WAN/Internet
5. Konsola administracyjna – MMC
6. Zasady funkcjonowania zapory systemu Windows
7. Omówienie darmowych programów typu firewall
8. Omówienie pakietu PSTools – wykorzystanie pakietu do zdalnej administracji z linii poleceń - ćwiczenia
9. Omówienie funkcjonowania IIS-a - ćwiczenia
10. Omówienie serwera WWW
11. Omówienie FTP – ćwiczenia
12. Alternatywne programy umożliwiające łączenie z uruchomionymi usługami
13. Techniki pracy i administracji zdalnej
14. Narzędzia Active Directory
15. Wprowadzanie ustawień do routera ADSL
16. Omówienie trybów pracy
17. Alternatywne sposoby łączenia sieci lokalnych1. Podstawowe informacje o sieciach
2. Sieć TCP/IP w Windows 7, sieci bezprzewodowe Windows 7
3. Udostępnianie zasobów w Windows 7
4. Udostępnianie łącza WAN/Internet
5. Zarządzanie połączeniem internetowym
6. Wprowadzanie ustawień do routera ADSL
7. Alternatywne sposoby łączenia sieci lokalnych
8. Omówienie narzędzi Active Directory
9. Omówienie funkcjonowania IIS-a – ćwiczenia
10. Omówienie serwera WWW – wstęp do ćwiczenia
11. Omówienie FTP
12. Techniki pracy i administracji zdalnej
13. Pakiet PSTools
14. Wprowadzenie do Windows Server 2008
15. Instalacja i konfiguracja wirtualnego WS2008
16. Zarządzanie siecią TCP/IP w Windows Server 2008
17. Domena i Active Directory
18. Konfigurowanie domeny Active Directory
19. Podstawy DNS, WINS, DHCP
20. Serwer terminali – podstawowe informacje
21. Podstawowe informacje o routingu
22. Zarządzanie użytkownikami
23. Konfiguracja IIS/ ćwiczenia serwer www i ftp
24. Zarządzanie drukarkami i udziały sieciowe
25. Polityka bezpieczeństwa i konfiguracja atrybutów bezpieczeństwa