SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

podpowiedzi

Odpowiedzi

 

2.Co to jest komputer?
Komputer - urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
3.Co to jest licencja i podaj jej rodzaje?
Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.
Rodzaje licencji:

 

 • Freeware - licencja oprogramowanie, która umożliwia rozprowadzanie aplikacji bez ujawniania kodu źródłowego oraz bez czerpania z nich korzyści finansowych. Programy Freeware można używać za darmo
 • Adware - bezpłatne oprogramowanie, które w większości przypadków wyświetla reklamy, czasami zawiera w sobie również dodatkowe oprogramowanie
 • Shareware - to rodzaj płatnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat do sprawdzenia przez użytkowników. Po okresie próbnym za taki program należy zapacić lub skasować go. Używanie programu shareware po okresie próbnym bez opłat jest nielegalne.
4.Co to jest pamięc wirtualna i plik wymiany?
Pamięć wirtualna jest techniką programową a także sprzętową gospodarowania pamięcią operacyjną RAM pozwalającą na przydzielanie pamięci dla wielu procesów, zwalnianie jej i powtórne przydzielanie.
5.Co to jest partycja i jakie znasz rodzaje partycji?
Partycja - logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików.
Rodzaje partycji:
 • Partycja podstawowa (Primary) - spójny obszar wydzielony z dysku, zawiera system operacyjny i w zależności od struktury dysku, dane użytkownika. Na dyskach z MBR możliwe jest utworzenie do 4 partycji podstawowych.
 • Partycja rozszerzona (Extended) - partycję rozszerzoną tworzy się, kiedy zachodzi potrzeba utworzenia więcej niż czterech woluminów. Charakteryzuje się sztucznie (wirtualnie) wydzielonym obszarem na dysku, na którym istnieje możliwość utworzenia wielu dysków podstawowych, zwanych logicznymi.
 • Partycja logiczna - jest obszarem spójnym o właściwościach partycji podstawowej. Tworzona jest w strukturze partycji rozszerzonej i liczba ich jest nieograniczona (w przeciwieństwie do partycji podstawowych).
  6.Co to jest system operacyjny?
  System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) - oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  7.Co to jest system plików?Przypisz je do systemów operacyjnych Microsoft (DOS...WinXP
  System plików - metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu; także: wolumin.
  8.Co to jest zestaw komputerowy i system komputerowy?
  Zestaw komputerowy - czyli jednostkę centralną (pudło zawierające procesor, dysk twardy, pamięć operacyjną, stację dyskietek i stację do odczytu płyt CD lub DVD) i podłączone do jednostki centralnej urządzenia zewnętrzne: monitor, klawiaturę, mysz. Najważniejsze elementy naszego komputera znajdują się w obudowie jednostki centralnej.
  System komputerowy (ang. computer system) - układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  9.Co to jest: katalog główny, ścieżka dostępu i jej rodzaje?
  Katalog główny - katalog w systemie plików nadrzędny dla wszystkich innych katalogów (i również plików). W systemach uniksowych oznaczamy przez ukośnik (/), a w systemach dosowych przez odwrotny ukośnik ().
  Ścieżka dostępu - ciąg znaków określający położenie dowolnego obiektu w strukturze katalog na dysku twardym lub innym nośniku danych (CD,Pendrive). Najczęściej ma postać listy katalogów odseparowanych ukośnikami (ang. slashem ("/") w systemach Unix i adresach internetowych oraz backslashem ("") w systemach Windows ).
  10.Co to jest: partycja podstawowa, partycja rozszerzona?
 • Partycja podstawowa (Primary) - spójny obszar wydzielony z dysku, zawiera system operacyjny i w zależności od struktury dysku, dane użytkownika. Na dyskach z MBR możliwe jest utworzenie do 4 partycji podstawowych.
 • Partycja rozszerzona (Extended) - partycję rozszerzoną tworzy się, kiedy zachodzi potrzeba utworzenia więcej niż czterech woluminów. Charakteryzuje się sztucznie (wirtualnie) wydzielonym obszarem na dysku, na którym istnieje możliwość utworzenia wielu dysków podstawowych, zwanych logicznymi.
  11.Co to jest: plik, folder, skrót
  Plik (ang. file) jest to nazwany ciąg danych (inaczej zbiór danych), o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla systemu operacyjnego całość.
  Folder (ang. folder) - logiczna struktura organizacji danych na nośnikach pamięci. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.
  Skrót - Skrót (ang. shortcut) - Rodzaj dowiązania symbolicznego w systemach komputerowych (Microsoft Windows, Linux i innych). Skrót to plik o małych rozmiarach odwołujący się do konkretnego celu, może on zawierać dodatkowe parametry uruchamiania konkretnego celu (programu) jego nazwa posiada najczęściej rozszerzenie LNK lub PIF
  12.Co to są maszyny wirtualne i gdzie są wykorzystywane?
  Maszyna wirtualna (ang. virtual machine, VM) - ogólna nazwa dla programów tworzących środowisko uruchomieniowe dla innych programów.
  Maszyny wirtualne to m.in.:
 • interpretery, szczególnie interpretery kodu bajtowego
 • kompilatory JIT
 • emulatory rzeczywiście istniejącego sprzętu, np. emulatory konsol
13.Co to są pliki odpowiedzi i jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie oraz edycje?
Plik odpowiedzi-plik zawierający dane o ktore pytan nas instalator podczas instalacji windows xp
Narzedzia - kreator menedżera instalacji
14.Czego dotyczą wymagania sprzętowe przy instalacji systemu operacyjnego?
Wymagania sprzetowe dotyczą:

1.Co to jest ACL?
Access Control List, ACL (ang.) - lista kontroli dostępu. W systemach uniksowych poprzez rozszerzenie możliwości systemu plików, umożliwia bardziej rozbudowaną i dokładną kontrolę dostępu do plików, w porównaniu do standardowych uprawnień w systemie.