SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

materaialy

 

Zajęcia wprowadzające, systemy CMS
- praca w sieci szkolnej, obsługa platformy internetowej Moodle, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej
- podstawy instalacji i administracji systemami CMS

Sieci komputerowe
- topologie sieci
- budowa i zasada działania sieci lokalnych (Ethernet / WLAN)
- rodzina protokołów TCP/IP
- urządzenia pracujące w sieciach (konfiguracja)
- charakterystyka sieci Internet, identyfikacja zagrożeń, podłączanie sieci lokalnych do Internetu: NAT, firewalls, proxy
- programy służące do podsłuchu sieci i sposoby ochrony

Windows XP i 2003 Server
- wprowadzenie
- dyski, typy partycji i woluminów, kompresja danych
- przygotowanie do pracy w grupie roboczej, zarządzanie kontami
- zabezpieczania zasobów za pomocą uprawnień NTFS, administrowanie zasobami
- inspekcja zasobów i zdarzeń, konfiguracja zasad grup i zabezpieczeń lokalnych
- instalacja oraz administracja drukarkami sieciowymi
- zarządzanie przechowywaniem danych, tworzenie kopii zapasowych
- zaawansowane opcje uruchamiania systemu, narzędzie Recovery Console
- instalacja systemu Windows XP Professional oraz 2003 Advanced Server
- pojęcie domeny, instalacja usług Active Directory, konfiguracja DNSu
- serwer DHCP - instalacja i konfiguracja
- grupy lokalne i globalne, użytkownicy, kontenery
- Internet Information Server - podstawowa konfiguracja
- system DFS
- korzystanie z usług terminalowych
- szablony zabezpieczeń, szyfrowanie EFS, IP Security
- routing i dostęp zdalny, protokoły zdalnego dostępu, konfigurowanie uprawnień i zasad zdalnego dostępu, zarządzanie routingiem, VPN
- instalacja i konfiguracja serwera w wersji Core
- ćwiczenia

Linux
- historia powstania Linuksa
- dystrybucje Linuksa
- porównanie Linuksa z systemami Free/Open/NetBSD
- budowa Linuksa, instalacja i konfiguracja systemu Linux, instalacja wielu systemów operacyjnych na jednym dysku
- instalacja Linuksa na programowej macierzy RAID oraz na LVM (Logical Volume Manager)
- podstawy pracy na konsoli, polecenia administracyjne
- prawa do katalogów i plików, grupy, użytkownicy
- Linux jako stacja robocza
- jądro Linuksa - kompilacja, instalacja, optymalizacja
- proces startu jądra Linuksa i budowa skryptów startowych
- konfiguracja sieci: uruchamianie interfejsów sieciowych, ruting, maski
- sieci, rozwiązywanie problemów sieciowych (ping, netstat, route, traceroute)
- konfiguracja i uruchamianie usług sieciowych poprzez demona inetd
- instalacja i konfiguracja usług sieciowych (SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP)
- interpretacja logów systemowych, narzędzia do analizy logów systemu
- bezpieczeństwo Linuksa: analiza zagrożeń, narzędzia do testowania poziomu zabezpieczeń oraz narzędzia IDS do detekcji włamań
- powiększanie bezpieczeństwa systemu za pomocą Bastille
- firewalle
- zarządzanie pakietami Linuksa
- zdalna praca na Linuksie w trybie terminalowym oraz graficznym X-Window
- bezpieczeństwo pracy zdalnej
- integracja Linuksa z Windows za pomocą pakietu Samba
- uruchamianie i konfiguracja serwera NFS, udostępnianie zasobów dla innych komputerów w sieci
- wzmacnianie (hardening) jądra Linuksa (GrSecurity, SELinux, RSBAC)
- wirtualizacja (Qemu, OpenVZ, Linux-VServer, UML - User Mode Linux)
- systemy wysokiej dostępności, klastry (HA-Linux)
- zajęcia projektowe (praca w grupach) - budowa minisieci, budowa i konfiguracja serwera internetowego