SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

SOISK Działy tematyczne

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

 • Charakterystyka komputera PC
 • Systemy plików
 • Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia
 • Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows
 • Architektura systemu Windows
 • Praca w trybie MS-DOS
 • Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows
 • Konfiguracja Windows do pracy w sieci
 • Praca w sieci równoprawnej
 • Współpraca systemu Windows z serwerem sieci lokalnej
 • Systemy wielodostępne Unix/Linux
 • Podstawowe operacje systemu Unix/Linux
 • Przebieg instalacji systemu Unix/Linux
 • Unix/Linux w sieci
 • Programy użytkowe i narzędziowe
 • Administrowanie systemem Unix/Linux
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
 • Protokoły sieciowe, TCPIP
 • Adresowanie IP
 • Sieć Internet
 • Administracja serwerem sieci lokalnej