SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

ODP 2010 czerwiec

EGZAMIN 2010 CZERWIEC
1 D
2 D
3 D
4 D
5 B
6 B
7 C
8 C
9 C
10 D
11 D
12 C
13 B
14 C
15 D
16 D
17 B
18 C
19 A
20 A
21 A
22 D
23 B
24 D
25 A
26 C
27 B
28 C
29 B
30 D
31 C
32 (zdający otrzymuje 1 pkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi - błąd w pytaniu)
33 D
34 B
35 B
36 B
37 C
38 B
39 B
40 (zdający otrzymuje 1 pkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi - błąd w pytaniu)
41 C
42 C
43 C
44 B
45 C
46 C
47 D
48 C
49 C
50 D

51 A
52 A
53 B
54 C
55 B
56 C
57 B
58 C
59 D
60 C
61 B
62 B
63 B
64 A
65 B
66 B
67 A
68 B
69 D
70 B