SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Instalacja i aktualizacja systemu Windows XPInstalacja i aktualizacja systemu Windows XP
1.0 Zanim rozpoczniesz. 2

1.1 Wymagania sprzętowe. 2

1.2 Sprawdzanie zgodności sprzętu i oprogramowania. 3

1.3 Uzyskiwanie informacji o sieci 3

1.4 Wykonywanie kopii zapasowej plików.. 4

1.5 Uaktualnianie a instalowanie nowej kopii 4

2.0 Uruchamianie instalacji systemu Windows XP. 5

2.1 Jeżeli instalujesz nową kopię (czysta instalacja) 5

2.2 Jeżeli uaktualniasz. 5

2.3 Zbieranie informacji o użytkowniku i komputerze. 6

2.4 Podawanie informacji o sieci 7

3.0 Dostosowywanie instalacji przy użyciu trybu instalacji nienadzorowanej 8

4.0 Uruchamianie systemu Windows XP Professional 8

4.1 Logowanie do systemu Windows XP Professional 8

4.2 Tworzenie konta użytkownika. 9

 


Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Podczas instalacji nowego systemu operacyjnego należy dokonać wielu wyborów. Kreator instalacji systemu Windows XP oraz ten dokument zawierają opis tych wyborów. Opisują również sposób połączenia komputera z siecią.

Ważne: Przed rozpoczęciem należy również przeczytać plik Read1st.txt, znajdujący się na dysku CD z systemem Windows XP Professional. Ten plik zawiera najnowsze informacje, które były niedostępne w czasie powstawanie tych informacji o wersji oraz dokumentacji produktu, włącznie z informacjami o preinstalacji, istotnymi dla powodzenia instalacji.

Informacje o wersji zawierają opis sposobu uruchomienia Kreatora instalacji systemu Windows XP oraz instalacji systemu Windows XP Professional na pojedynczym komputerze.

1.0 Zanim rozpoczniesz

Podczas konfiguracji systemu Windows XP Professional należy podać informacje na temat żądanego sposobu instalacji systemu operacyjnego. Procedury opisane w tych informacjach o wersji pomagają podać niezbędne informacje. Aby instalacja została wykonana pomyślnie, wykonaj następujące zadania, opisane w poniższej sekcji, przed instalacją systemu Windows XP:

·         Upewnij się, że składniki sprzętowe spełniają minimalne wymagania.

·         Uzyskaj zgodny sprzęt i oprogramowanie, takie jak pakiety uaktualnień i nowe sterowniki.

·         Uzyskaj informacje o sieci.

·         Wykonaj kopie zapasowe aktualnych plików na wypadek, gdyby wystąpiła konieczność przywrócenia aktualnego systemu operacyjnego.

·         Określ, czy chcesz wykonać uaktualnienie lub instalację nowej kopii systemu Windows XP Professional.

·         Jeżeli instalujesz nową kopię, zidentyfikuj i zaplanuj żądane opcje instalacji zaawansowanej.

1.1 Wymagania sprzętowe

Przed instalacją systemu Windows XP Professional upewnij się, że komputer spełnia następujące minimalne wymagania sprzętowe:

·         Procesor Pentium 233 MHz lub nowszy (lub odpowiednik)

·         Zalecane 128 MB pamięci RAM (minimalnie 64 MB pamięci RAM, maksymalnie 4 GB pamięci RAM)

·         1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym

·         Monitor VGA

·         Klawiatura

·         Mysz lub zgodne urządzenie wskazujące

·         Stacja dysków CD-ROM lub DVD

Dla instalacji sieciowej:

·         Zgodna karta sieciowa i odpowiedni kabel

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę zgodności sprzętu lub sekcję „Sprawdzanie zgodności sprzętu i oprogramowania” w tym dokumencie.

·         Dostęp do udziału sieciowego, który zawiera pliki instalacji

1.2 Sprawdzanie zgodności sprzętu i oprogramowania

Kreator instalacji systemu Windows XP automatycznie sprawdza sprzęt i oprogramowania i raportuje potencjalne konflikty. Mimo to w celu upewnienia się, że instalacja zakończy się powodzeniem, przed uruchomieniem kreatora należy sprawdzić, czy sprzęt komputera jest zgodny z systemem Windows XP Professional.

Listę zgodności sprzętu (HCL) można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/hcl/

Ważne: System Windows XP Professional obsługuje tylko urządzenia wymienione na liście zgodności sprzętu. Jeżeli sprzętu, którego używasz, nie ma na liście, skontaktuj się z producentem sprzętu i zażądaj sterownika systemu Windows XP Professional dla danego składnika. Aby upewnić się, że programy używające sterowników 16-bitowych będą później poprawnie działać, zażądaj sterowników 32-bitowych od sprzedawcy oprogramowania.

Podczas procesu instalacji można użyć pakietów uaktualniających, tak aby istniejące oprogramowanie stało się zgodne z systemem Windows XP Professional. Pakiety uaktualniające są dostępne u odpowiednich producentów oprogramowania.

1.3 Uzyskiwanie informacji o sieci

Jeżeli komputer nie będzie podłączony do sieci, możesz pominąć tę sekcję.

Najpierw należy podjąć decyzję o podłączeniu komputera do domeny lub grupy roboczej. Jeżeli nie wiesz, jaką opcję wybrać lub jeżeli komputer nie będzie połączony z siecią, wybierz opcję grupy roboczej. (Do domeny można się przyłączyć po instalacji systemu Windows XP Professional.) Jeżeli wybierzesz opcję domeny, poproś administratora sieci o utworzenie nowego konta komputera w tej domenie lub o zresetowanie istniejącego konta.

Jeżeli komputer jest obecnie podłączony do sieci, zażądaj następujących informacji od administratora sieci przed rozpoczęciem procesu instalacji:

·         Nazwa komputera

·         Nazwa grupy roboczej lub domeny

·         Adres TCP/IP (jeżeli sieć nie ma serwera DHCP)

Aby połączyć się z siecią podczas procesu instalacji, należy mieć zainstalowany poprawny sprzęt i być połączonym za pomocą kabla sieciowego.

1.4 Wykonywanie kopii zapasowej plików

Jeżeli uaktualniasz ze starszej wersji systemu Windows, wykonaj kopię zapasową aktualnych plików. Kopię zapasową można utworzyć na dysku, stacji taśm lub innym komputerze w sieci.

Sposób wykonania kopii zapasowej zależy od aktualnego systemu operacyjnego. Jeżeli na komputerze zainstalowano system Microsoft Windows 95 lub Windows 98, może pojawić się konieczność instalacji programu do wykonywania kopii zapasowych systemu Windows. Jeżeli używasz systemu Windows NT 4.0, program do wykonywania kopii zapasowych systemu Windows jest instalowany domyślnie. Aby używać narzędzia do wykonywania kopii zapasowych w systemie Windows NT, musisz mieć zainstalowaną stację taśm.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania lub używania programu do wykonywania kopii zapasowych systemu Windows, zobacz strony Pomocy i obsługi technicznej.

1.5 Uaktualnianie a instalowanie nowej kopii

Po uruchomienia Kreatora instalacji systemu Windows XP najpierw należy zdecydować, czy aktualny system operacyjny zostanie uaktualniony czy zostanie wykonana całkowicie nowa instalacja. Podczas procesu instalacji należy wybrać uaktualnianie lub instalację nowej kopii systemu Windows („czysta instalacja”).

Podczas uaktualniania Kreator instalacji systemu Windows XP zamienia istniejące pliki systemu Windows, ale zachowuje istniejące ustawienia i aplikacje. Niektóre aplikacje mogą być niezgodne z systemem Windows XP Professional i dlatego mogą nie działać poprawnie po uaktualnieniu. Do systemu Windows XP Professional można uaktualnić z następujących systemów operacyjnych:

·         Windows 98 (wszystkie wersje)

·         Windows Millennium Edition

·         Windows NT 4.0 Workstation (z dodatkiem Service Pack 6 i nowszym)

·         Windows 2000 Professional (z dodatkami service pack)

·         Windows XP Home Edition

Jeżeli na komputerze zainstalowano nieobsługiwany system operacyjny, należy zainstalować nową kopię. Kreator instaluje system Windows XP Professional w nowym folderze. Po ukończeniu instalacji pojawi się konieczność ponownej instalacji aplikacji i zresetowania preferencji.

Jeżeli chcesz zmodyfikować sposób instalacji systemu Windows XP Professional przez kreatora, kliknij polecenie Opcje zaawansowane, a następnie wykonaj dowolne z poniższych zadań:

·         Zmień domyślne położenie plików instalacji.

·         Zachowaj pliki systemowe w folderze innym niż folder domyślny (Windows).

·         Skopiuj pliki instalacji z dysku CD na dysk twardy.

·         Wybierz partycję, na której chcesz zainstalować system Windows XP Professional.

Jeżeli nie jesteś użytkownikiem zaawansowanym, użyj ustawień domyślnych.

 


2.0 Uruchamianie instalacji systemu Windows XP

Kreator instalacji systemu Windows XP zbiera informacje, włącznie z ustawieniami regionalnymi, nazwami i hasłami. Następnie kreator kopiuje odpowiednie pliki na dysk twardy, sprawdza sprzęt i konfiguruje instalację. Po ukończeniu instalacji można zalogować się do systemu Windows XP Professional. Zauważ, że komputer jest uruchamiany ponownie wiele razy podczas trwania procesu.

Sposób uruchomienia Kreatora instalacji systemu Windows XP zależy od tego, czy uaktualniasz lub instalujesz nową kopię systemu Windows. Określ metodę instalacji, zlokalizuj odpowiednią sekcję tych informacji o wersji, a następnie postępuj zgodnie z procedurami odpowiednimi dla scenariusza instalacji.

2.1 Jeżeli instalujesz nową kopię (czysta instalacja)

Jeżeli komputer ma pusty dysk twardy lub aktualny system operacyjny nie jest obsługiwany, należy uruchomić komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows XP Professional. Niektóre nowsze stacje dysków CD-ROM mogą uruchomić instalację z dysku CD i automatycznie uruchomić Kreatora instalacji systemu Windows XP.

Aby zainstalować nową kopię przy użyciu dysku CD:

1.    Uruchom komputer, uruchamiając aktualny system operacyjny, a następnie włóż dysk CD z systemem Windows XP Professional do stacji dysków CD-ROM.

 

2.    Jeżeli system Windows automatycznie wykryje dysk CD, kliknij przycisk Zainstaluj system Windows. Pojawi się Kreator instalacji systemu Windows XP.

Jeżeli system Windows nie wykryje automatycznie dysku CD, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następującą ścieżkę do pliku instalacji, zamieniając, jeżeli jest to konieczne, literę „d” na literę stacji dysków CD-ROM:

d:setup.exe

3.    Naciśnij klawisz ENTER.

Po pojawieniu się monitu o wybranie typu instalacji, wybierz opcję Nowa instalacja, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby zainstalować nową kopię przy użyciu połączenia sieciowego:

1.    Używając istniejącego systemu operacyjnego, ustanów połączenie z udostępnionym folderem sieciowym, zawierającym pliki instalacji. Możesz również użyć trybu MS-DOS lub dysku instalacji sieciowej, aby połączyć się z serwerem sieciowym, jeżeli dysk zawiera oprogramowanie klienta sieciowego. Administrator sieci będzie mógł podać odpowiednią ścieżkę.

2.    Jeżeli na komputerze zainstalowano system Windows 98, Windows Millennium Edition lub wcześniejszą wersję systemu Windows NT, w wierszu polecenia wpisz ścieżkę do pliku setup.exe.

3.    Naciśnij klawisz ENTER.

4.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2.2 Jeżeli uaktualniasz

Proces uaktualniania jest prosty. Kreator instalacji systemu Windows XP wykrywa i instaluje odpowiednie sterowniki albo tworzy raport z listą urządzeń, których nie można uaktualnić, tak że użytkownik może być pewien co do zgodności sprzętu i oprogramowania z systemem Windows XP Professional.

Aby uaktualnić z dysku CD:

1.    Uruchom komputer, uruchamiając aktualny system operacyjny, a następnie włóż dysk CD z systemem Windows XP Professional do stacji dysków CD-ROM.

2.    Jeżeli system Windows wykryje automatycznie dysk CD, pojawi się okno dialogowe dysku CD z systemem Windows Professional. Aby uruchomić uaktualnienie, kliknij przycisk Zainstaluj system Windows.

3.    Jeżeli system Windows nie wykryje automatycznie dysku CD, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następującą ścieżkę do pliku instalacji, zamieniając, jeżeli jest to konieczne, literę „d” na literę stacji dysków CD-ROM:

d:setup.exe  Naciśnij klawisz ENTER.

4.    Po pojawieniu się monitu o wybór typu instalacji, wybierz opcję Uaktualnienie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uaktualnić przy użyciu połączenia sieciowego:

1.    Używając aktualnego systemu operacyjnego, ustanów połączenie z udostępnionym folderem sieciowym, zawierającym pliki instalacji. Jeżeli masz dysk z systemem MS-DOS lub dysk z instalacją sieciową, zawierający oprogramowanie klienta sieciowego, możesz użyć tego dysku, aby połączyć się z udostępnionym folderem.

Administrator sieci będzie mógł podać odpowiednią ścieżkę.

2.    W wierszu polecenia wpisz ścieżkę do pliku setup.exe.

Naciśnij klawisz ENTER.

3.    Wybierz opcję Uaktualnienie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2.3 Zbieranie informacji o użytkowniku i komputerze

Kreator instalacji systemu Windows XP pomaga w zbieraniu informacji o użytkowniku i komputerze. Mimo, że większa część procesu instalacji jest automatyczna, może pojawić się konieczność podania informacji lub wybrania ustawień na następujących stronach, w zależności do aktualnej konfiguracji komputera:

·         Umowa licencyjna. Jeżeli zgadzasz się z warunkami i chcesz kontynuować proces instalacji, wybierz opcję Akceptuję umowę.

·         Wybierz opcje specjalne. Dostosuj instalację systemu Windows XP, język i ustawienia ułatwień dostępu dla nowych instalacji. System Windows XP można ustawić tak, aby używał wielu języków i ustawień regionalnych.

·         Wybierz system plików. System Windows XP Professional może automatycznie przekonwertować partycje na dysku twardym na system plików NTFS, zalecany system plików dla systemu Windows XP Professional lub można wybrać zachowanie istniejących systemów plików. W przypadku uaktualniania kreator używa bieżącego systemu plików.

·         Ustawienia regionalne. Zmień ustawienia regionalne systemu i użytkownika dla różnych regionów i języków.

·         Spersonalizuj swoje oprogramowanie. Wpisz pełną nazwę osoby, która ma licencję na tę kopię systemu Windows XP Professional oraz, opcjonalnie, organizację.

·         Nazwa komputera i hasło administratora. Wpisz unikatową nazwę komputera, która się różni od nazw innych komputerów, grup roboczych lub domen w sieci. Kreator sugeruje nazwę komputera, ale nazwę można zmienić.

Podczas instalacji kreator automatycznie tworzy konto administratora. W czasie używanie tego konta użytkownik ma pełne uprawnienia dotyczące ustawień komputera i może tworzyć konta użytkownika na komputerze. Oznacza to, że logowanie jako administrator po zainstalowaniu systemu Windows XP Professional daje uprawnienia administracyjne, których użytkownik potrzebuje do logowania się do komputera i zarządzania nim. Wpisz hasło konta administratora. Ze względów bezpieczeństwa zawsze należy przydzielać hasło do konta administratora. Należy zapamiętać i chronić hasło.

·         Ustawienia daty i godziny. Sprawdź datę i godzinę dla swojego regionu, wybierz odpowiednią strefę czasową, a następnie zdecyduj się, czy chcesz, aby system Windows XP Professional automatycznie uwzględniał zmianę czasu.

·         Ustawienia sieciowe. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem zaawansowanym, wybierz opcję Ustawienia typowe dla konfiguracji sieciowej. Aby ręcznie skonfigurować klientów sieciowych, usługi i protokoły, wybierz opcję Ustawienia niestandardowe.

·         Grupa robocza lub domena komputera. Podczas procesu instalacji należy wybrać przyłączenie do grupy roboczej lub domeny.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Podawanie informacji o sieci” w tym dokumencie.

·         Kreator identyfikacji sieciowej. Jeżeli komputer jest połączony z siecią, kreator monituje o identyfikację użytkowników, którzy będą używać komputera. Jeżeli wskażesz, że jesteś jedynym użytkownikiem, zostają przypisane do Ciebie uprawnienia administratora.

2.4 Podawanie informacji o sieci

Podczas procesu instalacji lub po jego ukończeniu należy przyłączyć komputer do grupy roboczej lub domeny. Jeżeli nie będziesz pracować w sieci, wybierz przyłączenie do grupy roboczej.

2.4.1 Przyłączanie do grupy roboczej

Grupa robocza to jeden lub kilka komputerów o tej samej nazwie grupy roboczej (na przykład sieć „peer-to-peer”). Każdy użytkownik może przyłączyć się do grupy roboczej, określając nazwę grupy roboczej - nie są wymagane specjalne uprawnienia, aby móc się przyłączyć do grupy roboczej. Należy podać istniejącą lub nową nazwę grupy roboczej lub można użyć nazwy proponowanej przez Kreatora instalacji systemu Windows XP.

2.4.2 Przyłączanie do domeny

Konto komputera identyfikuje komputer w domenie, a konto użytkownika identyfikuje użytkownika na komputerze.

Domena jest zbiorem komputerów zdefiniowanych przez administratora sieci. Inaczej niż w przypadku przyłączenia do grupy roboczej, które można wykonać samodzielnie, przyłączenie do domeny wymaga zezwolenia administratora sieci.

Aby przyłączyć się do domeny podczas procesu instalacji, musisz mieć konto komputera w domenie, do której chcesz się przyłączyć. Jeżeli uaktualniasz z systemu Windows NT, Kreator instalacji systemu Windows XP używa istniejącego konta komputera. W innym przypadku będzie konieczne podanie nowego konta komputera.

Przed uruchomieniem Kreatora instalacji systemu Windows XP poproś administratora sieci, aby utworzył konto komputera. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia, możesz utworzyć konto w czasie trwania procesu instalacji i przyłączyć się do domeny. Aby przyłączyć się do domeny w czasie trwanie procesu instalacji, należy podać nazwę i hasło użytkownika.

Uwaga: Jeżeli występują problemy z przyłączeniem się do domeny podczas procesu instalacji, przyłącz się zamiast tego do grupy roboczej, a następnie przyłącz się do domeny po zakończeniu instalacji systemu Windows XP Professional.

3.0 Dostosowywanie instalacji przy użyciu trybu instalacji nienadzorowanej

Instalację systemu Windows XP Professional można dostosować. Przy użyciu trybu instalacji nienadzorowanej można wstępnie ustawić informacje, tak że nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania ich w czasie procesu instalacji.

Przy użyciu pliku odpowiedzi administratorzy sieci i doświadczeni użytkownicy mogą wykonać nową instalację w trybie instalacji nienadzorowanej. W trybie instalacji nienadzorowanej nie jest wymagana interwencja użytkownika w czasie trwania procesu instalacji, ponieważ plik odpowiedzi zawiera wszystkie informacje wymagane przez Kreatora instalacji systemu Windows XP, włącznie z akceptacją umowy licencyjnej, nazwą komputera i kartą sieciową. Pliki odpowiedzi mogą pomóc w szybkiej instalacji systemu Windows XP Professional na więcej niż jednym komputerze.

Przykładowy plik odpowiedzi, Unattend.txt, znajduje się w folderze i386 na dysku CD z systemem Windows XP Professional. Przy użyciu tego pliku jako szablonu można utworzyć własny plik odpowiedzi, aby dostosować proces instalacji.

4.0 Uruchamianie systemu Windows XP Professional

Po zebraniu wymaganych informacji Kreator instalacji systemu Windows XP kończy instalację. Komputer zostaje uruchomiony ponownie kilka razy, a następnie system Windows XP Professional monituje o zalogowanie. Jeżeli masz uprawnienia administratora, po zalogowaniu możesz uaktywnić swoją kopię systemu Windows XP Professional, tworzyć konta użytkowników i konfigurować ponownie dowolne ustawienia wprowadzone podczas procesu instalacji.

4.1 Logowanie do systemu Windows XP Professional

Podczas instalacji systemu Windows XP Professional Instalator monituje o utworzenie konta użytkownika dla Ciebie oraz każdej osoby, która regularnie używa komputera w biurze lub w domu.

Ważne: Jeżeli masz uprawnienia administratora, możesz przypisać uprawnienia do każdego konta użytkownika. Na przykład możesz określić, czy użytkownik może instalować oprogramowanie, wyświetlać dokumenty innych użytkowników lub korzystać z zasobów sieciowych, takich jak drukarki i serwery.

4.2 Tworzenie konta użytkownika

Konto użytkownika identyfikuje nazwę i hasło użytkownika, grupy, w których uczestniczysz, zasoby sieciowe, do których masz dostęp oraz pliki i ustawienia osobiste. Każda osoba regularnie używająca komputera powinna mieć konto użytkownika. Konto użytkownika jest identyfikowane za pomocą nazwy i hasła użytkownika, które użytkownik wpisuje podczas logowania do komputera. Można tworzyć indywidualne konta użytkownika po zalogowaniu się do komputera przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.

1.    Zaloguj się do komputera jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

2.    Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Konta użytkownika.

3.    Kliknij przycisk Dodaj.

4.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.