SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Egzamin I

Zestaw zagadnień do egzaminu z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe na semestr I:

1.    Od czego pochodzi nazwa Windows i jakie są zalety i wady Windows   XP?

2.    Czy praca bez oprogramowania antywirusowego w Windows jest bezpieczna?

3.    Jakie główne aplikacje wbudowane posiada Windows XP (programy)?

4.    Gdzie domyślnie instalowane są programy w Windows?

5.    Jakie są edytory tekstu dostępne w Windows i wymień podstawowe rozszerzenia dla   plików tekstowych w Windows?

6.    W jaki sposób możemy uaktualniać Windows?

7.    Zalety dodatku Service Pack 2 do MS Windows XP.

8.    Wymień podstawowe rozszerzenia dla plików graficznych.

9.    Na jakie rodzaje można podzielić oprogramowanie komputera?

10.    Gdzie można sprawdzić, jaki system plików jest używany na danym komputerze w Windows XP?

11.    Proszę opisać system plików FAT (typ adresowania, wielkość obsługiwanych partycji, wielkość jednostki alokacji)

12.    Proszę opisać system plików FAT32 (typ adresowania, wielkość obsługiwanych partycji, wielkość jednostki alokacji)

13.    Proszę opisać system plików NTFS (typ adresowania, wielkość obsługiwanych partycji, wielkość jednostki alokacji)

14.    Za pomocą, jakiego polecenia można przekonwertować pliki FAT32 na NTFS?

15.    Do czego służy archiwizacja i kompresja danych?

16.    Co to jest dysk fizyczny i logiczny?

17.    Co to jest partycja?

18.    Co to jest i do czego służy klaster?

19.    Co to jest sektor i jaka jest jego wielkość?

20.    Co nazywamy formatowaniem?

21.    Czy można bezpiecznie usuwać pliki aplikacją oczyszczanie dysku?

22.    Jakie ma zadanie aplikacja (program) Defragmentator dysku i jak ją uruchomić?

23.    Jakie ma zadanie aplikacja (program) Skanowanie dysku i jak ją uruchomić w win98 i XP?

24.    Jak długa może być nazwa pliku lub folderu w Windows? Jakich znaków nie może zawierać?

25.    Czy folder jest plikiem?

26.    Według jakich kryteriów, (po jakich typach plików) można wyszukiwać w Windows Xp?

27.    Podstawowe skróty klawiaturowe w Windows.

28.    Na czym polega metoda Drag-and-Drop?

29.    Jakie są opcje dostępne w Windows dla osób niepełnosprawnych?

30.    Do czego służy kreator ustawień dostępu?

31.    Co to jest menu kontekstowe?

32.    Jakie znasz rodzaje drukarek?

33.    Jakie są rodzaje drukowania w Windows?

34.    Co to jest rozdzielczość ekranu?

35.    Opisać ustawienia i konfigurację ekranu.

36.    Jakie są główne założenia hibernacji systemu?

37.    W jakim celu i gdzie można przypisywać dźwięki do zdarzeń?

38.    Do czego służy opcja autoodtwarzania ?

39.    Gdzie można wyłączyć opcje autoodtwarzania?

40.    W jakim celu i gdzie można zmieniać opcje zarządzania energią?

41.    Jak dostosować pasem menu Start do własnych potrzeb?

42.    Jak możemy otworzyć pliki niezarejestrowane?

43.    Co to jest rejestr systemu Windows?

44.    Sposoby tworzenia kopii zapasowej rejestru?

45.    Jak utworzyć lokalne konta i grupy użytkowników?

46.    Do czego służy secpol.msc i jak go uruchamiamy?

47.    Do czego służy cacls.exe i jak go uruchamiamy i jakim innym poleceniem można go zastąpić?

48.    Do czego służy fsmgmt.msc i jak go uruchamiamy i jakim innym poleceniem można go zastąpić?

49.    Do czego służy gpedit.msc i jak go uruchamiamy?

50.    Do czego służy lusrmgr.msc i jak go uruchamiamy i jakim innym poleceniem można go zastąpić?

51.    Czy w Windows Home Edition jest podział na użytkowników i użytkowników zawansowanych?

52.    Do czego służy polecenie control userpasswords2?

53.    Za pomocą, jakiego polecenia można dodać i usunąć grupę lokalną w Windows Home Edition?

54.    Co trzeba zainstalować w Windows Home Edition żeby widniała zakładka zabezpieczenia w oknie właściwości plików i folderów?

55.    Czy prawa grupy, w której znajduje się dany użytkownik mają pierwszeństwo nad prawami tego użytkownika?

56.    Co to jest dziedziczenie i do czego służy?

57.    Czy Windows XP ma wbudowany mechanizm nagrywania płyt CD-RW?

58.    Jaki jest cel i za pomocą, jakich nośników można obecnie archiwizować dane?

59.    Do czego służy pamięć wirtualna i plik wymiany?

60.    Jak wyłączyć zadania (aplikacje) działające w tle?

 Budowa systemu komputerowego:

http://matinf.zsp2.edu.pl/wp-content/uploads/2007/09/1-1-7.pdf