SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

pytania v

 1. Co to jest ACL?
 2. Co to jest kumputer?
 3. Co to jest licencja i podaj jej rodzaje?
 4. Co to jest pamięć wirtualna i pliki wymiany?
 5. Co to jest partycja i jakie znasz rodzaje partycji?
 6. Co to jest system operacyjny?
 7. Co to jest system plików? Przypisz je do systemów operacyjnych Microsoft (DOS... WinXP)
 8. Co to jest zestaw komputerowy i system komputerowy?
 9. Co to jest: katalog główny, ścieżka dostępu i jej rodzaje?
 10. Co to jest: partycja, partycja podstawowa parytycja rozszerzona?
 11. Co to jest: plik, folder, skrót?
 12. Co to są maszyny wirtualne i gdzie są wykorzystywane?
 13. Co to są pliki odpowiedzi i jakie narzędzia umożliwiją ich tworzenie oraz edycję?
 14. Czego dotyczą wymagania sprzętowe przy instalacji systemu operacyjnego.
 15. Czym różni się instalacja od aktualizacji systemu?
 16. Narysuj i opisz diagram stanów procesów
 17. Omów sposoby drukowania z poziomu aplikacji Windows.
 18. Opisz proces uruchamiania systemu Windows NT/2000/XP
 19. Opisz tryb rzeczywisty i choniony.
 20. Podaj różnicę pomiędzy instalacją, a aktualizacją systemu operacyjnego.
 21. Przedstaw cel, spoby i narzędzia archiwizacji.
 22. Przedstaw dostępne elementy konfiguracji ekranu.
 23. Przedstaw elementy interfejsu środowiska Windows.
 24. Przedstaw instalację i konfigurację drukarki lokalnej.
 25. Przedstaw instalację i konfigurację kart dźwiękowych.
 26. Przedstaw instalację i konfigurację napędów optycznych.
 27. Przedstaw narzędzia do zarządzania partycjami w systremach 95/98/Me oraz NT/2000/XP.
 28. Przedstaw podstawowe funkcje menadżera wydruku.
 29. Przedstaw sposoby przygotowania dysku twardego do instalacji systemu.
 30. Przedstaw strukturę logiczną dysku twardego.
 31. Przedstaw typy i fazy instalacji systemu operacyjnego.
 32. Przedstaw typy instalacji (rozpowszechniania) systemu operacyjnego.
 33. Przedestaw wymagania sprzętowe instalacji systemu.
 34. Schatrakteryzuj rodzinę systemów plików FAT (12, 16, 32) i podaj różnice.
 35. Schatrakteryzuj rodzinę systemów plików NTFS i podaj różnicę względem systemu FAT.
 36. Wyjaśnij zjawisko fragmentacji dysku i proces defragmentacji.
 37. Wymień elementy okien programu oraz okien dialogowych.
 38. Wymień rodzaje drukarek i opisz zasadę działania jednej.
 39. Wymień rodzaje maszyn wirtualnych i podaj różnice między nimi.
 40. Wymień rodzaje oprogramowania i podaj przykłady.
 41. Wymień systemowe narzędzia do zarządania plikami i folderami oraz przedstaw różnice w ich funkcjonalności
 42. Co to znaczy dzidziczenie list.
 43. czynne uprawnienia - do czego służą i gdzie się znajdują.
 44. Zasady grupy - do czego służą.
 45. Jaka jest różnica między uprawnieniami NTFS a uprawnieniami SIECIOWYMI.
2007.ti.lukow.pl/14/soisk/