SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

TEMATY KLASA 3


SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.

 

dla klasy 3TM3 (technik informatyk)

 

Nr programu nauczania: 312 [01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

Nr program szkolnego: 2/Z/TM3/2010

Rok szkolny 2011/2012

Łączna liczba godzin : 140 (4 godzin tygodniowo)

Opracował : Tomasz Puchała

 

 

 

Lp.

Działy programowe

I.

Współpraca systemu Windows z serwerem sieci lokalnej

II.

Instalacja systemu Linux

III.

Wielodostępny system operacyjny Linux

IV.

Podstawowe operacje systemu Linux

V.

Linux w sieci

VI.

Programy użytkowe i narzędziowe

VII.

Administrowanie systemem Linux

VIII.

Administrowanie serwerem sieci lokalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERY LEKCJI

TEMATY LEKCJI

I.

Współpraca systemu Windows z serwerem sieci lokalnej

 1.  

Typy sieci komputerowych

 1.  

Sieć Novell NetWare

 1.  

Usługa katalogowa firmy Novell

 1.  

Katalog i obiekty NDS

 1.  

Instalacja klienta NetWare w systemie Windows XP

 1.  

Zarządzanie kontami użytkowników

 1.  

Czynności przed tworzeniem użytkowników

 1.  

Tworzenie jednostki organizacyjnej

 1.  

Tworzenie konta użytkownika

 1.  

Modyfikacja właściwości konta użytkownika

 1.  

Tworzenie grupy użytkowników

 1.  

Dodawanie użytkownika do grupy

 1.  

Prawa do folderów i plików

 1.  

Dysponenci praw

 1.  

Dziedziczenie praw

 1.  

Wyznaczanie praw efektywnych

 1.  

Blokowanie uprawnień dziedziczonych

 1.  

Prawa do obiektów i właściwości

 1.  

Dostęp do zasobów serwera

 1.  

Atrybuty plików i folderów

 1.  

Drukowanie w sieci NetWare

 1.  

Tworzenie systemu usług drukarskich

 1.  

Zadanie do samodzielnego wykonania

II.

Instalacja systemu Linux

 1.  

Przygotowanie komputera do instalacji systemu Linux

 1.  

Wybór dystrybucji

 1.  

Jądro systemowe

 1.  

Konfiguracja BIOS przed instalacją systemu

 1.  

Kolejność instalacji systemów Windows i Linux

 1.  

Wymagania sprzętowe

 1.  

Ustalenie liczby i rozmiaru partycji

 1.  

Instalacja systemu na przykładzie dystrybucji Fedora

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

III.

Wielodostępny system operacyjny Linux

 1.  

Zarządzanie procesami w systemie Linux

 1.  

Wielodostępność

 1.  

System plików systemu Linux

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

IV.

Podstawowe operacje systemu Linux

 1.  

Uzyskiwanie pomocy systemowej

 1.  

Ułatwienia i zasady korzystania z konsoli

 1.  

Znaki globalne

 1.  

Zarządzanie plikami i folderami

 1.  

Wyszukiwanie plików

 1.  

Dowiązania do plików

 1.  

Błędy związane z dowiązaniami

 1.  

Zbiory ukryte

 1.  

Ścieżki dostępu

 1.  

Uprawnienia do plików i folderów

 1.  

Właściciele zbiorów

 1.  

Przekierowanie strumienia danych

 1.  

Przełączanie standardowego wejścia

 1.  

Przełączanie standardowego wyjścia

 1.  

Przełączanie standardowego wyjścia błędów

 1.  

Potokowanie strumienia danych

 1.  

Archiwizacja zbiorów

 1.  

Kompresja zbiorów

 1.  

Edytor tekstu vi

 1.  

Skrypty powłoki

 1.  

Praca w środowisku graficznym

 1.  

Podstawy obsługi X Window

 1.  

Pulpity, menedżer okien

 1.  

Konfiguracja pulpitu

 1.  

Zarządzanie aktywatorami

 1.  

Programy terminali dla środowiska X

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

V.

Linux w sieci

 1.  

Konfigurowanie interfejsu sieciowego

 1.  

Zamiana adresu IP na nazwę

 1.  

Testowanie połączenia sieciowego

 1.  

Zabezpieczenie dostępu do komputera

 1.  

Konfiguracja klienta poczty elektronicznej

 1.  

Korzystanie z klienta ftp. Pobieranie plików z sieci programem wget

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

VI.

Programy użytkowe i narzędziowe

 1.  

Programy biurowe w systemie Linux

 1.  

Edycja dokumentów w systemie Linux

 1.  

Skanowanie dokumentów

 1.  

Odtwarzanie plików muzycznych

 1.  

Konwertowanie plików z formatu CD-Audio do Vorbis

 1.  

Korzystanie z cyfrowego aparatu

 1.  

Odtwarzanie filmów

 1.  

Instalacja i konfiguracja programu do odtwarzania filmów

 1.  

Nagrywanie płyt

 1.  

Programy komunikacyjne w systemie Linux

 1.  

Instalacja komunikatora Skype

 1.  

Korzystanie z komunikatora Skype

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

VII.

Administrowanie systemem Linux

 1.  

Zarządzanie użytkownikami

 1.  

Polecenia stosowane do zarządzania użytkownikami

 1.  

Zarządzanie grupami

 1.  

Drukowanie w Linuxie

 1.  

Konfigurowanie drukarki

 1.  

Drukowanie sieciowe i zarządzanie drukowaniem

 1.  

Instalowanie pakietów

 1.  

Instalacja programów w środowisku tekstowym

 1.  

Konfiguracja menedżera yum

 1.  

Uruchamianie usług sieciowych

 1.  

Przygotowanie do pracy serwera telnet

 1.  

Przygotowanie do pracy serwera ssh

 1.  

Przygotowanie do pracy serwera DHCP

 1.  

Uruchomienie usługi FTP

 1.  

Korzystanie z FTP

 1.  

Konta użytkowników FTP

 1.  

Instalacja serwera FTP na przykładzie vsftpd w dystrybucji Fedora

 1.  

Konfiguracja serwera vsftpd

 1.  

Konfiguracja serwera FTP do obsługi użytkowników lokalnych

 1.  

Konfiguracja serwera ftp do obsługi użytkowników anonimowych

 1.  

Zapisywanie danych na serwerze przez użytkowników anonimowych

 1.  

Jednoczesne uruchamianie wielu serwisów ftp

 1.  

Inne przydatne opcje konfiguracyjne

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

 1.  

Uruchomienie usługi WWW

 1.  

Udostępniane foldery

 1.  

Instalacja serwera WWW

 1.  

Uruchamianie serwera WWW

 1.  

Konfiguracja serwera httpd

 1.  

Umieszczanie stron na serwerze WWW

 1.  

Konfiguracja serwera httpd do obsługi stron użytkowników lokalnych

 1.  

Udostępnianie przeglądania zawartości folderu

 1.  

Zmiana domyślnie uruchamianego pliku

 1.  

Przeglądanie logów serwera

 1.  

Wielkość liter, nazwy plików

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

 1.  

Automatyczne uruchamianie zadań

 1.  

Zadania do samodzielnego wykonania

VIII.

Administrowanie serwerem sieci lokalnej

 1.  

Podstawowe pojęcia związane z Active Directory

 1.  

Instalacja Windows 2003 Server

 1.  

Wymagania sprzętowe

 1.  

Weryfikacja poprawności instalacji

 1.  

Konfiguracja serwera po instalacji

 1.  

Konfiguracja karty sieciowej

 1.  

Instalacja sterowników do nierozpoznanych urządzeń

 1.  

Konfiguracja karty grafiki

 1.  

Konfiguracja pliku wymiany

 1.  

Konfiguracja partycji i dysków

 1.  

Konfiguracja zarządzania rolami serwera

 1.  

Instalacja kontrolera domeny

 1.  

Zarządzanie kontami komputerów

 1.  

Dodawanie komputerów do domeny

 1.  

Zarządzanie kontami użytkowników

 1.  

Uprawnienia w Windows

 1.  

Prawa dostępu

 1.  

Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów

 1.  

Foldery domowe użytkowników