SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

MS-DOS – Ćwiczenia.

MS-DOS – Ćwiczenia.

Ćwiczenie 1

Na dysku C: założyć katalog o nazwie KLASA.

W katalogu KLASA utwórz podkatalog TEKSTY.

W katalogu TEKSTY utwórz plik tekstowy o nazwie lekcja.txt. W tym pliku

zapisz temat lekcji (Temat: ,,Ćwiczenia utrwalające - system MS DOS”).

Wyświetl zawartość pliku lekcja.txt

Przenieś plik lekcja.txt do katalogu KLASA

Zmień atrybut pliku lekcja.txt na atrybut pliku ukrytego.

Skasuj wszystkie pliki i katalogi utworzone podczas ćwiczenia.

Ćwiczenie 2

• Wyświetl strukturę katalogów dysku C:

• Sprawdź jaka wersja systemu operacyjnego znajduje się na komputerze.

• Wyświetl datę.

• Wyczyść ekran.

• Przejdź na dysk D:. Zobacz jaką etykietę ma dysk D:. Zmień ją na MojDysk

Ćwiczenie 3

• Załóż na dysku C następującą strukturę katalogów:

SZKOŁA

KLASA1i

CHLOPCY

DZIEWCZYNY

KOPIA

• Przejdź do katalogu SZKOŁA i wyświetl strukturę podkatalogów.

• W katalogu CHŁOPCY załóż plik o nazwie chlopcy.txt i zapisz do niego listę

pięciu chłopaków z klasy 1i. W katalogu DZIEWCZYNY załóż plik o nazwie

dziewcz.txt i zapisz do niego listę pięciu dziewczyn z klasy 1i.

• Zmień atrybut pliku chlopcy.txt na atrybut tylko do odczytu. Wyświetl zawartość

pliku chlopcy.txt, spróbuj zamienić zawartość tego pliku.

• Skopiuj zawartość katalogu KLASA1i (wraz z podkatalogami) do katalogu

KOPIA

• W katalogu KOPIA utwórz plik data.txt i zapisz w nim bieżącą datę.

• Skasuj katalog SZKOŁA wraz z podkatalogami.

Ćwiczenie 4

_ Na dysku C: utworzyć następującą strukturę katalogów:

FIRMA

BANKI

ADRESY

_ Wyświetl strukturę katalogow dysku C:

_ W katalogu FIRMA załoŜyć z klawiatury plik o nazwie PENSJE.DAT

następującej treści:

Abacki Adam, dyrektor, 13000 zł

Birkut Jerzy, główny księgowy, 6000 zł

Cichopek Monika, sekretarka, 3000 zł

_ W katalogu głownym na dysku C utworz katalog KOPIE

_ Skopiuj z katalogu FIRMA plik PENSJE.DAT do katalogu KOPIE pod nazwą

PENSJE.KOP

_ W katalogu ADRESY załoŜ plik INFO.DAT o następującej zawartości

BIG, ul. Podleśna 15, tel 23-54-21

PBH, ul. Kubusia Puchatka 6, tel. 45-65-23

PKO BP, ul. Zielona 34, tel. 42-87-59

_ Skopiuj plik INFO.DAT do katalogu KOPIE pod nazwą INFO.KOP

_ Wyświetl zawartość katalogu KOPIE

_ Utworz na dysku C: katalog NOWY

_ Skopiuj wszystkie pliki z katalogu KOPIE do NOWY bez zmiany nazwy

_ Zmień nazwę pliku PENSJE.KOP znajdującego się w katalogu NOWY na

ZMIANA1.DOC

_ Zmień nazwę pliku INFO.KOP znajdującego się w katalogu NOWY na

ZMIANA2.DOC

_ Przejrzyj zawartość katalogu NOWY