SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Egzamin IV

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe

 


 

1.      Wyjaśnij, czym jest system operacyjny i po co on jest?

2.      Wymień 3 główne elementy budowy systemu operacyjnego?

3.      Omów zadania systemu operacyjnego?

4.      Omów system plików FAT?

5.      Omów system plików NTFS?

6.      Omów system plików ext?

7.      Czym różni sie dysk fizyczny od partycji tego dysku?

8.      Omów historie MS-DOS?

9.      Jak wygląda praca w systemie MS-DOS?

10.  Jakie znasz polecenia zaczerpnięte z tego systemu?

11.  Do czego służy plik  w Windows?

12.  Omów organizacje pamięci w systemie MS-DOS?

13.  Wymień 3 podstawowe pliki systemu MS-DOS?

14.  Jak nazywała się najpopularniejsza nakładka na system MS-DOS i jak nazywa się jej odpowiednik pod Windows?

15.  Wyjaśnij skrót ACL?

16.  Wyjaśnij pojecie sektora?

17.  Wyjaśnij pojecie klastra?

18.  W jaki sposób jest uruchamiany system operacyjny z dysku?

19.  Wyjaśnij skrót MBR?

20.  Czym różni się formatowanie niskopoziomowe od wysokopoziomowego?

21.  Omów główne cechy odróżniające system Mac OS X od Windows?

22.  Wymień podstawowe elementy pulpitu systemu Mac OS X?

23.  Wyjaśnij skrót CHS?

24.  Jakie istnieją powody partycjonowania dysków?

25.  Czym równi sie partycja aktywna od innych?

26.  Omów schemat partycjonowania dla systemu MS Windows?

27.  Do czego służy w systemie Manager urządzeń?

28.  Jakie sa zalety USB?

29. Omów dwa sposoby instalowania programów w systemie Windows?

30.  Omów dwa sposoby usuwania programów z systemu Windows?

31.  Co należy zrobić, aby komputer działał w sieci lokalnej?

32.  Co rozumiesz, pod pojeciem protokołu TCP/IP?

33. Wymień 4 znane ci przeglądarki internetowe?

34.  Omów schemat partycjonowania dla systemu Linux?

35.  Wyjaśnij różnice miedzy partycja podstawowa, a rozszerzona?

36.  Jakie znasz narzędzia (programy) do partycjonowania dysków?

37.  Omów zasady bezpieczeństwa antywirusowego?

38.  Przedstaw przebieg instalacji systemu Windows?

39.  Wyjaśnij działanie mechanizmu Plug & Pley?

40.  Co należy zrobić, aby sprzęt w komputerze działał wydajniej?

41.  Co można zrobić, jeżeli nowy sprzęt w komputerze nie działa dobrze?

42.  Do czego służy, FTP i jak z niego korzystać?

43.  Jak konfiguruje sie program pocztowy?

44.  Wymień 4 znane ci komunikatory internetowe?

45.  Jak działa DSL i co to jest ADSL?

46.  Jak podłaczyc komputer do domeny jako klienta?

47.  Czym równa się licencje OEM, BOX, MOLP na Windows?

48.  Wymień 4 warstwy modelu DoD komunikacji sieciowej?

49.  Do czego odnosi sie pojecie Active Directory?

50.  Jak zaplanować wdrożenie Active Directory?

51.  Jak przebiega instalacja i uruchomienia Active Directory?

52. Na czym polega administrowanie Active Directory?

53.  Wymień znane ci obiekty Active Directory?

54.  Omów różnice miedzy SBS a Windows Server?

55.  Do czego służą zasady grup systemu Windows Server?

56.  Wymień zasoby, jakie można spotkać w sieci komputerowej?

57.  Jak udostępnić katalog w sieci, jak udostępnić napęd optyczny?

58.  Dlaczego mapuje się dyski i do czego odwołuje sie taki dysk?

59.  Jaki system sieciowy proponuje firma Novell i jak on działa?

60.  Czym jest usługa katalogowa?