SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Egzamin II

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu
„Systemy operacyjne i sieci komputerowe” II semestr

1.   Omów instalację protokołu TCP/IP.

2.   Na czym polega aktywacja systemu operacyjnego?

3.   Co to jest BIOS?

4.   Wyjaśnij pojęcia: konto, domena, brama.

5.   Do czego służą nakładki na system operacyjny?

6.   Co to jest DNS?

7.   Omów konfigurację połączenia internetowego.

8.   Polecenia systemu operacyjnego DOS umożliwiające pracę z katalogami?

9.    Opisz instalację systemu operacyjnego WINDOWS.

10.     Na czym polega konfigurowanie konta pocztowego?

11.     Omów instalację modemu.

12.     Co to jest ISDN?

13.     Wymień kilka charakterystycznych cech systemu operacyjnego DOS.

14.     Podaj opcje instalacji systemu operacyjnego WINDOWS.

15.     Scharakteryzuj pracę w trybie off-line.

16.     Na czym polega automatyczne instalowanie nowego urządzenia?

17.     Omów polecenia systemu operacyjnego DOS służące do kopiowania i kasowania plików.

18.     Na czym polega przygotowanie instalacji systemu operacyjnego WINDOWS?

19.     Na czym polega korzystanie z książki adresowej w Outlook Express?

20.     Co to jest serwer proxy?

21.     Do czego służy funkcja Otoczenie sieciowe?

22.     Omów tryby uruchamiania systemu operacyjnego WINDOWS.

23.     Na czym polega detekcja sprzętowa i systemowa?

24.     Co to jest adres IP?

25.     Co to jest poczta elektroniczna?

26.     Do czego służy program Outlook Express?

27.     Omów zasady nadawania nazwy plików, hierarchiczną strukturę katalogów.

28.     Omów uruchomienie systemu operacyjnego WINDOWS.

29.     Co oznacza komunikat „Non-system disk or disk error” i kiedy się pojawia?

30.     Omów główne cechy protokołu TCP/IP.

31.     Omów zasady zabezpieczeń w sieci.

32.     Omów środowisko NetWare.

33.     Co to jest znak zachęty w systemie operacyjnym DOS?

34.     Omów ustawienia aplikacji DOS.

35.     Jak przygotowujemy dyskietkę instalacyjną?

36.     W jaki sposób ustawiamy datę i godzinę w systemach operacyjnych DOS i WINDOWS?

37.     Na czym polega ręczne instalowanie nowego urządzenia?

38.     Omów lokalizację plików systemowych WINDOWS.

39.     Pliki systemu operacyjnego (systemowe, wykonawcze, wsadowe) do czego służą i czym się charakteryzują?

40.     Omówić udostępnianie dysków, plików.

41.     Omów okno aplikacji DOS.

42.     Na czym polega formatowanie dysków i do czego służy?

43.     Omówić instalację składników sieci.

44.     Do czego służy program FDISK?

45.     Omów instalację klienta sieci.

46.     Co to jest NetWare?

47.     Omów wysyłanie i odbieranie wiadomości w aplikacji Outlook Express.

48.     Co to jest modem?

49.     Scharakteryzuj klienta sieci IntranetWare.

50.     Omów rodzaje piractwa komputerowego.

51.     Scharakteryzuj sieć komputerową typu peer-to-peer.

52.     Jakie polecenie jest używane przy wychodzeniu z pracy w Trybie DOS?

53.     Omówić Total Commander – podstawowe funkcje programu.

54.     Do czego służą znaki * i ? i jak są wykorzystywane?

55.     Na czym polega mapowanie dysków?

56.     Do czego służą profile użytkownika?

57.     Omówić Norton Commander – podstawowe funkcje programu.

58.     Do czego służy grupa dyskusyjna?

59.     Scharakteryzuj klienta sieci NetWare.

60.     Na czym polega stały dostęp do Internetu?