SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Zajęcia specjalizacyjne

 

 

 

Zajęcia specjalizacyjne
Administrowanie sieciowymi
systemami operacyjnymi
(360 godz.)

I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.)

1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT

2. Właściwości serwerów: wielozadaniowość, wielodostępność, wieloprocesorowość

3. Obsługa pamięci w serwerach

4. Usługi terminalowe

5. Rodzaje instalacji serwera: zdalna i nadzorowana

6. System plików NTFS

7. Logowanie do Windows

8. Cechy grupy roboczej

9. Domena, drzewo domen, las domen

10. Cechy domeny i Active Directory

11. Uwierzytelnianie użytkowników i komputerów

12. Kontrolowany dostęp i centralne zarządzanie

13. Jednostki organizacyjne

14. Lokalizowanie informacji i skalowalność

II. ADMINISTROWANIE SYSTEMEM WINDOWS OPARTYM NA TECHNOLOGII NT (11 godz.)

1. Pomoc systemu Windows

2. Rutynowe zadania administracyjne

3. Harmonogram zadań

4. Narzędzia administracyjne – omówienie

5. Dziennik zdarzeń

6. Menadżer zadań

7. Monitor systemu

8. optymalizacja wydajności

9. Zasady zabezpieczeń

III. BEZPIECZEŃSTWO SIECI WINDOWS (31 godz.)

1. Konta użytkowników: lokalne i domenowe

2. Grupy użytkowników

3. Prawa użytkowników

4. Uprawnienia NTFS

5. Uprawnienia do drukarek i innych obiektów

6. Tworzenie nowych kont użytkowników

7. Zarządzanie kontami lokalnymi

8. Zarządzanie kontami domenowymi

9. Profil użytkownika

10. Zasady zabezpieczeń GPO dla domeny i jednostki organizacyjnej

11. Szablony zabezpieczeń

12. Inspekcja dostępu do zasobów systemowych

13. Funkcjonowanie grup użytkowników w systemie Windows

14. Grupy użytkowników w środowisku grupy roboczej

15. Grupy lokalne

16. Grupy użytkowników środowisku domeny

17. Typy i zasięg grup domenowych

18. Wbudowane i przedefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne

IV. ZARZĄDZANIE DANYMI I DOSTĘPEM DO ZASOBÓW W SIECI WINDOWS (26 godz.)

1. Lista kontroli dostępu ACL

2. Uprawnienia NTFS do folderów

3. Uprawnienia NTFS do plików

4. Uprawnienia specjalne NTFS

5. Kompresja danych na partycjach NTFS

6. Przydziały dyskowe

7. Zabezpieczenia danych przy użyciu EFS (Encrypting File System)

8. Uprawnienia do udostępnionych folderów

9. Kombinacja uprawnień NTFS z uprawnieniami do udostępnionych folderów

10. Udziały administratorskie

11. Publikowanie udostępnionych folderów w usłudze Active Direktory

12. System DFS (Distrubuted File System)

V. ZARZĄDZANIE DYSKAMI I WDRAŻANIE ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA W SYSTEMIE WIDNOWS (19 godz.)

1. Typy dysków systemie Windows opartych na technologii NT

2. Partycje na dyskach podstawowych

3. Woluminy na dyskach dynamicznych

4. Zadania związane z zarządzaniem dyskami

5. Ochrona przed awariami zasilania

6. Zasilacze UPS i ich konfiguracja

7. Systemy RAID i ich konfiguracja

8. Archiwizacja i odtwarzanie danych

9. Typy danych kopii zapasowych i ich tworzenie

10. Narzędzia do odzyskiwania systemów i ich konfiguracja

VI. USŁUGI SIECIOWE WINDOWS (23 godz.)

1. Usługa drukowania w systemie Windows

2. Uprawnienia do drukarek

3. Instalowanie i konfigurowanie informacji sieciowych

4. Usługa drukowania w Internecie

5. Omówienie usług terminalowych

6. Licencje terminalowe

7. Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych

8. Konfigurowanie ustawień sesji

9. Instalowanie aplikacji na serwerze terminalowym

10. Charakterystyka usług terminalowych

11. Przyłączenie do Intrenetu

12. Translacja adresów

13. Serwery Proxy

14. Zapora Sieciowa Proxy

15. Serwery Web