SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Plan Wynikowy ZSP

 

 

 

Plan wynikowy z przedmiotu:

 

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

dla klasy 3TM3 (technik informatyk)

 

Nr programu nauczania: 312 [01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

Nr program szkolnego: 2/Z/TM3/2010

Rok szkolny 2011/2012

Łączna liczba godzin : 194 (6 godzin tygodniowo)

Opracował : Tomasz Puchała

 

 

Lp.

Działy programowe

Liczba  godzin

1

Wprowadzenie do sieci Windows

16

2

Administrowanie systemem Windows opartym na technologii NT

11

3

Bezpieczstwo sieci Windows

31

4

Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów w sieci Windows

26

5

Zarządzanie dyskami i wdrażanie odporności na uszkodzenia w systemie Windows

19

6

Usługi sieciowe Windows

23

7

Instalacja i konfiguracja serwera Windows

25

8

Instalacja i konfiguracja systemu Linux

23

9

Lekcje powtórzeniowe

20

 

Razem:

194

 

 

 

 
 

NUMERY LEKCJI

TEMATY LEKCJI

ILOŚĆ GODZIN

1

Zapoznanie z programem nauczania I wymogami edukacyjnymi

1

2

Regulamin pracowni I przepisy BHP

1

I

WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS

18

3,4

 Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT

2

5,6

Właściwości serwerów: wielozadaniowość, wielodostępność i wieloprocesorowość.

2

7

Obsługa pamięci w serwerach

1

8

Usługi terminalowe

1

9

 Rodzaje instalacji serwera: zdalna i nienadzorowana

1

10

System plików NTFS

1

11

Logowanie do Windows

1

12

 Cechy grupy roboczej

1

13

Domena, drzewo domen i las domen

1

14

Cechy domeny i Active Directory

1

15

 Uwierzytelnianie użytkowników i komputerów

1

16

 Kontrolowany dostęp i centralne zarządzanie

1

17

 Jednostki organizacyjne

1

18

 Lokalizowanie informacji i skalowalność

1

19,20

Powtórzenie wiadomości

2

II

ADMINISTROWANIE SYSTEMEM WINDOWS OPARTYM NA TECHNOLOGII NT

13

21

Pomoc systemu Windows

1

22,23

Rutynowe zadania administracyjne

2

24

Harmonogram zadań

1

25,26

Narzędzia administracyjne - omówienie

2

27

Dziennik zdarzeń

1

28

Menadżer zadań

1

29

Monitor systemu

1

30

Optymalizacja wydajności

1

31

Zasady zabezpieczeń

1

32,33

Powtórzenie wiadomości

2

III

BEZPIECZEŃSTWO SIECI WINDOWS

33

34,35

Konta użytkowników: lokalne i domenowe

2

36,37

Grupy użytkowników

2

38,39

Prawa użytkowników

2

41

Uprawnienia NTFS

1

42,43

Uprawnienia do drukarek i innych obiektów

2

44,45

Tworzenie nowych kont użytkowników

2

46,47

Zarządzanie kontami lokalnymi

2

48,49

Zarządzanie kontami domenowymi

2

50

Profil użytkownika

1

51

Zasady zabezpieczeń GPO dla domeny i jednostki organizacyjnej

1

52

Szablony zabezpieczeń

1

53

Inspekcja dostępu do zasobów systemowych

1

54,55

Funkcjonowanie grup użytkowników w systemie Windows

2

56,57

Grupy użytkowników w środowisku grupy roboczej

2

58,59

Grupy lokalne

2

60,61

Grupy użytkowników w środowisku domeny

2

62,63

Typy i zasięg grup domenowych

2

64,65

Wbudowane i przedefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne

2

66,67

Powótrzenie wiadomości

2

IV

 ZARZĄDZANIE DANYMI I DOSTĘPEM DO ZASOBÓW W SIECI WINDOWS

28

68,69

Lista kontroli dostępu ACL

2

7,71

Uprawnienia NTFS do folderów

2

72,73

Uprawienia NTFS do plików

2

74,75

Uprawnienia specjalne NTFS

2

76,77

Kompresja danych na partycjach NTFS

2

78,79

Przydziały dyskowe

2

80,81

Zabezpieczenia danych przy użyciu EFS (Encrypting File System)

2

82,83

Uprawnienia do udostępnianych folderów

2

84,85,86

Kombinacja uprawnień NTFS z uprawnieniami do udostępnianych folderów

3

87,88,89

Udziały administratorskie

3

90,91

Publikowanie udostępnianych folderów w usłudze Active Directory

2

92,93

System DFS (Distributed File System)

2

94,95

Powtórzenie wiadomości

2

V

ZARZĄDZANIE DYSKAMI I WDRAZANIE ODPORONOŚCI NA USZKODZENIA W SYSTEMIE WINDOWS

21

96

Typy dysków w systemie Windows opartym na technologii NT

1

97,98

Partycje na dyskach podstawowych

2

99,100

Woluminy na dyskach dynamicznych

2

101,102

Zadania związane z zarządzaniem dyskami

2

103,104

Ochrona przed awariami zasilania

2

105,106

Zasilacze UPS i ich konfiguracja

2

107,108

Systemy RAID i ich konfiguracja

2

109,110

Archiwizacja i odtwarzanie danych

2

111,112,

Typy kopii zapasowych i ich tworzenie

2

113,114,

Narzędzia do odzyskiwania systemu i ich konfiguracja

2

115,116

Powtórzenie wiadomości

2

VI

USŁUGI SIECIOWE WINDOWS

25

117

Usługa drukowania w systemie Windows

1

118,119

Uprawnienia do drukarek

2

120,121

Instalowanie i konfigurowanie drukarki sieciowej

2

122,123

Usługa drukowania w Internecie

2

124,125

Omówienie usług terminalowych

2

126

Licencje terminalowe

1

127,128

Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych

2

129

Konfigurowanie ustawień sesji

1

130,131

Instalowanie aplikacji na serwerze terminalowym

2

132

Charakterystyka usług internetowych

1

133,134

Przyłączenie do Internetu

2

135

Translacja adresów

1

136

Serwery Proxy

1

137,138

Zapora sieciowa Firewall

2

139

Serwery Web

1

140,141

Powtórzenie wiadomości

2

VII

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS

27

142,143

Przygotowanie i instalacja serwera Windows z płyty

2

144

Aktualizacja serwera Windows

1

145,146

Ręczna instalacja sieciowa serwera Windows

2

147,148

Nienadzorowana instalacja z wykorzystaniem kreatora Setup Manager

2

149,150

Instalacja z wykorzystaniem obrazu dysku

2

151,152

Zdalna instalacja z wykorzystaniem usługi RIS

2

153,154

Instalacja i konfiguracja serwera plików

2

155,156

Instalacja i konfiguracja serwera wydruku

2

157,158

Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji

2

159,160

Instalacja i konfiguracja serwera sieci Web

2

161

Konfiguracja kontrolera domeny

1

162,163

Konfiguracja serwera DNS

2

164

Konfiguracja serwera WINS

1

165,166

Konfiguracja serwera DHCP

2

167,168

Powtórzenie wiadomości

2

VIII

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU LINUX

25

169

Przypomnienie podstawowych informacji o systemach Linux

1

170,171

Operacje na plikach i katalogach w systemie Linux

2

172,173

Zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów

2

174

Praca w sieci systemu Linux

1

175

Podstawowe czynności administracyjne w systemie Linux

1

176,177

Systemy plików w Linux i ich tworzenie

2

178,179

Instalacja systemu Linux

2

180,181

Start systemu Linux

2

182,183

Konfiguracja karty sieciowej

2

184

Konfiguracja protokołu TCP/IP

1

185,186

Moduły jądra systemu Linux

2

187,188

Konfiguracja i kompilacja jądra

2

189

Aktualizacja systemu

1

190,191

Zarządzanie pakietami instalacyjnymi systemu Linux

2

192,193

Powtórzenie wiadomości

2

194

Godzina do dyspozyjcji nauczyciela

1

 

Razem

194