SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

E.14. Bazy danych

KWALIFIKACJA E.14. CZĘŚĆ 2. KSZTAŁCENIE TEORETYCZNE

 

 

1. Treści nauczania

 

 

Przedmiot: Systemy baz danych (kształcenie teoretyczne)

 

Lp.

 

Temat

 

Liczba godzin

 

Efekty kształcenia

 

Zapoznanie z pojęciem baz danych

 

1

 

Pojęcie bazy danych – podstawowe definicje

 

2

 

PKZ(E.b)11 PKZ(E.b)12 E.14.2(3) E.14.2(5) E.14.2(7) E.14.2(13)

 

2

 

Właściwości bazy danych

 

2

 

3

 

Modele danych

 

2

 

4

 

Postulaty Codda

 

2

 

5

 

Pojęcie integralności bazy danych

 

2

 

6

 

Funkcje SZBD

 

2

 

7

 

Charakterystyka elementów bazy danych

 

3

 

8

 

Pojęcie klucza w bazach danych i rodzaje kluczy

 

2

 

9

 

Sieciowe serwery baz danych

 

1

 

10

 

Tabele bazy danych - pojęcie iloczynu kartezjańskiego

 

2

 

11

 

Relacja synonim tabeli w relacyjnej bazie danych

 

3

 

12

 

Projektowanie konceptualne, logiczne i fizyczne kolejne etapy tworzenia bazy danych.

 

2

 

13

 

Zależności funkcyjne pomiędzy atrybutami bazy

 

1

 

 

 

 

danych – kluczem do zrozumienia normalizacji

 

 

 

14

 

Rodzaje zależności funkcyjnych - przykłady

 

3

 

15

 

Pojęcia normalizacji i denormalizacji

 

1

 

16

 

Normalizacja i postacie normalne 1NF-6NF

 

3

 

17

 

Związki pomiędzy tabelami bazy danych – diagramy Venna

 

1

 

18

 

Diagramy Chena – model ER

 

3

 

19

 

Rodzaje powiązań pomiędzy tabelami bazy danych 1:1, 1:M, 1:N (notacja kurzej stopki)

 

2

 

20

 

Uczestnictwo w związku – przykłady.

 

4

 

21

 

Formularze do przetwarzania danych

 

1

 

22

 

Pojęcie kwerendy i rodzaje kwerend służących do przetwarzania danych

 

2

 

Zasady zarządzania projektem tworzenia baz danych

 

23

 

Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy danych oraz cykl życiowy bazy danych

 

3

 

PKZ(E.b)11 PKZ(E.b)12 PKZ(E.b)13 E.14.2(3) E.14.2(7) E.14.2(9)

 

24

 

Modele tworzenia oprogramowania - baz danych

 

3

 

25

 

Optymalizacja konfiguracji serwera baz danych

 

2

 

26

 

Optymalizacja bazy danych

 

4

 

Zabezpieczenia baz danych

 

27

 

Podział zagrożeń dla baz danych i sposoby przeciwdziałania im

 

2

 

E.14.2(2) E.14.2(7) E.14.2(8) E.14.2(9) E.14.2(10) E.14.2(13)

 

28

 

Zabezpieczenia dostępu do danych (zarządzanie bezpieczeństwem)

 

4

 

 

 

 

 

 

KWALIFIKACJA E.14.2 KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

 

 

1. Treści nauczania

 

Przedmiot: Administrowanie bazami danych (kształcenie praktyczne)

 

Lp.

 

Temat

 

Liczba godzin

 

Efekty kształcenia

 

 
 

1.    Podstawy strukturalnego języka zapytań

 

 
 

1

 

Strukturalny zyk zapytań SQL - historia

 

2

 

PKZ(E.b)11 E.14.2(1) E.14.2(2) E.14.2(9)

 

 
 

2

 

Podstawowe operacje algebry relacyjnej – selekcja, projekcja, złączenie, suma

 

3

 

 
 
 

3

 

Charakterystyka składni strukturalnego języka zapytań

 

3

 

 
 
 

4

 

Pojęcie klauzuli strukturalnego języka zapytań

 

1

 

 
 

5

 

Funkcje w bazach danych: tekstowe, matematyczne, agregujące, sterowania przepływem.

 

3

 

 
 
 

6

 

Instrukcje sterowania dostępem do danych

 

2

 

 
 

1. Rozkazy zyka SQL, tworzenie tabel i operacje na tabelach, wyszukiwanie informacji i ich zmiana

 

 

7

 

Tworzenie bazy danych na przykładzie MySQL

 

1

 

PKZ(E.b)11 PKZ(E.b)13 E.14.2(1) E.14.2(2) E.14.2(3) E.14.2(7) E.14.2(8) E.14.2(9) E.14.2(13)

 

 
 

8

 

Tworzenie tabel na przykładzie MySQL i PostgreSQL

 

1

 

 
 

9

 

Klucz podstawowy, klucz obcy – tworzenie powiązań pomiędzy tabelami na przykładzie instrukcji SQL.

 

3

 

 
 
 

10

 

Powiązania jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu – praktyczne zastosowanie instrukcji SQL

 

3

 

 
 
 

11

 

Kontrola spójności w obrębie kolumn

 

2

 

 
 

12

 

Tworzenie bazy danych tabel przy użyciu narzędzia PgAdminIII

 

1

 

 
 
 

13

 

Ograniczenia w postaci klucza obcego (pgAdminIII)

 

2

 

 
 

14

 

Zwykłe i kaskadowe usuwanie tabel za pomocą narzędzia pgAdminIII praz instrukcji SQL.

 

3

 

 
 
 

15

 

Usuwanie danych z tabel polecenie TRUNCATE

 

2

 

 
 

 

 

16

 

Aliasy w PostgreSQL

 

1

 

 

 
 

17

 

Limitowanie wyników zapytań

 

2

 

 
 

18

 

Unie w PostgreSQL

 

3

 

 
 

19

 

Zapytania zagnieżdżone (podzapytania)

 

2

 

 

20

 

Metody wykonywania zapytań zagnieżdżonych za pomocą instrukcji SQL i graficznego kreatora zapytań QBE

 

3

 

 
 

21

 

Złączenia i ich typy

 

2

 

 

22

 

Perspektywa (widok) zapoznanie z definicją pojęcia oraz praktyczne tworzenie perspektyw przy użyciu instrukcji SQL oraz narzędzi do zarzadzania bazą danych.

 

3

 

 
 

23

 

Wyzwalacz (Trigger) użycie wyzwalaczy na przykładzie bazy PostgreSQL

 

2

 

 
 

24

 

Pojęcie transakcji oraz kontrola transakcji

 

2

 

 

25

 

Transakcje i zakleszczenia

 

2

 

 

2. Tworzenie relacyjnej bazy danych

 

 

26

 

Modyfikacje tabel i operacje na tabelach

 

3

 

PKZ(E.b)12 PKZ(E.b)13 E.14.2(2) E.14.2(7) E.14.2(9)

 

 

27

 

Tworzenie nowej instancji bazy danych w MySQL i PostgreSQL za pomocą poleceń SQL

 

1

 

 
 

28

 

Połączenia z bazami danych za pomocą instrukcji SQL praz z użyciem popularnych narzędzi do administrowania bazami danych - phpPgAdmin

 

2

 

 
 
 

3. Struktura bazy danych w programie MS Access i rozbudowa bazy danych

 

 

29

 

Uruchomienie programu oraz zapoznanie się z interfejsem programu MS Access 2010

 

2

 

PKZ(E.b)11 PKZ(E.b)13 E.14.2(3) E.14.2(4) E.14.2(5) E.14.2(7) E.14.2(9) E.14.2(13)

 

 
 

30

 

Tworzenie bazy danych w programie Access

 

2

 

 

31

 

Właściwości pola w MS Access

 

3

 

 

32

 

Definiowanie klucza podstawowego

 

3

 

 

33

 

Sortowanie tabeli

 

1

 

 
 

 

 

34

 

Modyfikacja zawartości tabeli

 

2

 

 

 

35

 

Tworzenie kwerend

 

2

 

 

36

 

Edycja i modyfikacja kwerendy

 

2

 

 

37

 

Formularze

 

2

 

 

38

 

Modyfikowanie formularza

 

1

 

 

39

 

Raporty i ich tworzenie

 

3

 

 

40

 

Eksport raportu do pliku

 

1

 

 

41

 

Wprowadzanie wielu tabel w programie MS Access – tworzenie powiązań pomiędzy tabelami.

 

3

 

 
 
 

4. Programowanie baz danych w języka wysokiego poziomu na przykładzie VBA

 

 

42

 

Użycie struktur VBA różnice pomiędzy funkcjami i podprogramami

 

2

 

PKZ(E.b)13 E.14.2(5) E.14.2(7) E.14.2(13)

 

 
 

43

 

Tworzenie kodu VBA

 

2

 

 

44

 

Komentarze VBA oraz typy danych w VBA

 

1

 

 

45

 

Tablice w VBA oraz słowo kluczowe me.

 

2

 

 

46

 

Pętle w VBA

 

2

 

 

47

 

Składnia słowa kluczowego if

 

1

 

 

48

 

Użycie instrukcji wyboru CASE

 

2

 

 

49

 

Tworzenie makr w programie Access

 

2

 

 

5. Użycie skryptów w bazach danych

 

 

50

 

Użycie skryptów w MySQL

 

1

 

PKZ(E.b)13 E.14.2(4) E.14.2(2)

 

 

51

 

Użycie skryptów w PostgreSQL

 

1

 

 
 

52

 

Użycie skryptów Access

 

1

 

 

6. Instalacja serwera baz danych

 

 

53

 

Instalacja serwera baz danych na przykładzie MySQL

 

2

 

PKZ(E.b)11 E.14.2(6) E.14.2(8) E.14.2(9) E.14.2(11)

 

 

54

 

Instalacja serwera baz danych na przykładzie PostgreSQL

 

2

 

 
 

55

 

Uruchamianie i wyłączanie serwera bazy danych MySQL i PostgreSQL w systemach Linux i Windows

 

1

 

 
 

7. Podnoszenie wydajności serwera baz danych

 

 

56

 

Testy wydajności MySQL i PostgreSQL

 

3

 

PKZ(E.b)11

 

 
 

 

 

57

 

Indeksy – pojęcie indeksu

 

2

 

PKZ(E.b)12 PKZ(E.b)13 E.14.2(2) E.14.2(3) E.14.2(7) E.14.2(9) E.14.2(11) E.14.2(13)

 

 

58

 

Tworzenie i usuwanie indeksów

 

2

 

 

59

 

Typy indeksów (min. indeksy wielokolumnowe)

 

2

 

 

60

 

Zarządzanie indeksami przy użyciu narzędzia pgAdminIII

 

2

 

 
 
 

8. Praktyczne podnoszenie bezpieczeństwa bazy danych

 

 

61

 

Schematy

 

2

 

PKZ(E.b)13 E.14.2(1) E.14.2(2) E.14.2(3) E.14.2(7) E.14.2(8) E.14.2(9) E.14.2(10) E.14.2(12) E.14.2(13) E.14.2(14)

 

 

62

 

Nadawanie i odbieranie uprawnień PostgreSQL

 

3

 

 

63

 

Administrowanie uprawnieniami za pomocą narzędzia pgAdminIII

 

2

 

 
 

64

 

Kopia zapasowa i odtwarzanie bazy danych

 

2