SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

EE.08 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 http://edukacja.helion.pl/uploads/E12%20cz.1.pdf

 

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 

 Uczeń:

 

1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

 

2) wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;

 

3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

 

4) montuje komputer osobisty z podzespołów;

 

5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;

 

6) planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

 

7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;

 

8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;

 

9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;

 

10) konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;

 

11) stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

 

12) stosuje oprogramowanie zabezpieczające;

 

13) odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

 

14) opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;

 

15) sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

 

16) opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

 

17) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

 

18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;

 

19) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

 

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

 

Uczeń:

 

1) wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;

 

2) wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 

3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;

 

4) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

 

5) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 

6) wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 

7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 

8) konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

 

3. Naprawa komputera osobistego

 

Uczeń:

 

1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

 

2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

 

3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;

 

4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

 

5) lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 

6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;

 

7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

 

8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;

 

9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych;

 

10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

 

11) sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.