SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

EE.08 Komputer i Oprogramowanie

Temat

Zapoznanie z programem nauczania przedmiotu

BHP oraz zasady porządkowe pracowni komputerowej

Przerwy w pracy na stanowisku i inne zasady higieny pracy przy komputerze

Przed rozpoczęciem pracy należy

Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych

Co nie podlega prawu autorskiemu?

Podstawowe rodzaje licencji

Formy ograniczeń

Przykłady aktów prawnych

Utrwalenie wiadomości

Charakterystyka sprzętu komputerowego

Budowa i rodzaje jednostek centralnych.

Płyty główne

Mikroprocesory

Pamięci RAM

Dyski twarde

Urządzenia wejścia

Urządzenia wyjścia

Porównanie parametrów  sprzętu komputerowego

Utrwalenie wiadomości

Identyfikacja symboli graficznych podzespołów komputerowych

Analiza  oznaczenia podzespołów systemu komputerowego

Podstawowe parametry techniczne elementów systemu komputerowego

Parametry opisujące wydajność procesora

Parametry opisujące wydajność chipsetu

Parametry opisujące pamięć ram

Dobieranie kompatybilnych elementów zestawu komputerowego;

Dobieranie konfiguracje systemu komputerowego do określonego zastosowania

Budowa systemu komputerowego

Warstwy systemu komputerowego

Utrwalenie wiadomości

System operacyjny

Zadania systemu operacyjnego

Informatyczne systemy komputerowe pod kątem konfiguracji sprzętowej

Wymagania sprzętu konieczne do instalacji systemu operacyjnego

Przygotowanie komputera do instalacji systemu

Instalacja systemu operacyjnego Windows 7

Instalacja sterowników niezbędnych do właściwego działania systemu.

Instalacja oprogramowania biurowego oraz programów wspomagających prace.

Utrwalenie wiadomości

Przygotowanie stanowiska do instalacji Novel NetWare

Instalacja Novel NetWare na serwerze

Instalacja Novel NetWare na stacji roboczej

Konfiguracja NetWare do pracy w sieci

Nadawanie praw i uprawnień użytkownikom

Utrwalenie wiadomości

Przygotowanie komputera do instalacji systemu Linux

Wybór dystrybucji

Jądro systemowe

Konfiguracja BIOS przed instalacją systemu

Kolejność instalacji systemów Windows i Linux