SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Kurs ZSZ

KOMPETENCJE ZAWODOWE NA MIARĘ PRACODAWCÓW W PIŃCZOWSKIM „STASZICU”

TECHNIK INFORMATYK

 

LABORATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

 

Harmonogram 

Tematy zajęć

 

Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia

Rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer)

Jednostki przesyłu danych w sieciach komputerowych

Podstawy technik sieciowych - Protokoły zarządzania siecią

Zasady konfigurowania zdarzeń na urządzeniach sieciowych

RMON

Zarządzanie zdarzeniami i błędami

Projektowanie  lokalnych sieci komputerowych

Montaż lokalnych sieci komputerowych

Pomiar  dostępności  oraz przepustowości sieci

Raportowanie czasu reakcji  oraz wykorzystania łącza

Zbieranie, normalizacja, filtrowanie i korelacja zdarzeń sieciowych

Metody ataków sieciowych

Zabezpieczenie  sieci    komputerowej

Uwierzytelnianie użytkowników na serwerach  Radius

Ochrona prywatności   w sieci

Projektowanie graficzne

Narzędzia grafiki rastrowej 

Edytowanie  grafiki rastrowej

Kadrowanie  i zaawansowane   techniki fotomontażu

Narzędzia grafiki wektorowej 

Projektowanie własnego  logo

Narzędzia do montażu filmu

Obróbka materiału wideo

Dobór i obróbka  ścieżki audio

Montaż  krótkiego  filmu

Narzędzia  do tworzenia  stron www

Budowa podstawowej strony HTML

Najważniejsze tagi HTML(formatowanie tekstu, tabelki, obrazki, formularze )

Pozycjonowanie elementów na stronie z wykorzystaniem CSS

Archiwizacja danych w chmurze  internetowej

Prywatne chmury internetowe   -konfiguracja i zabezpieczenie