SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Zmienna stałoprzecinkowa

Napisać program, który przeliczy dowolną zmienną stałoprzecinkową o
podstawie p, na system dziesiętny: