SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Zadania c++

Zad. 1. (C++) Napisz program w C++, który po wczytaniu trzech liczb całkowitych przekaże je do funkcji o nazwie zmienLiczby, o następującej sygnaturze void zmienLiczby(int*, int&, int). Zadaniem funkcji jest zmiana wartości przekazanych liczb. Jak działa funkcja?

Zad. 2. (C++) Podaj przykład definicji tablicy jednowymiarowej i dwuwymiarowej w sposób statyczny i dynamiczny.

1. Napisz program, który wykona poniższe zadania:

  • 4 + 5 * 14 - 6
  • 21 * 3 : 10
  • 83183 - 2212 + 292 * 5
  • 5 * 2 * 4

Wyniki zapisz do tabeli, a następnie wyświetl je na ekranie.
 
2. Używając tabeli z pierwszego zadania napisz program, który wyniki z pierwszego zadania przekaże do drugiej tabeli następnie wykona dodatkowe obliczenia odpowiednio:

  • wynik * 2 - 13
  • wynik - 4 + 1
  • wynik + 88 - 250
  • wynik + (doda wyniki jakie zostaną uzyskane z 3 poprzednich wyrażeń).

Najlepiej napisać program do pierwszego zadania a potem rozszerzyć go by wykonywał podane przykład.

3. Napisz program wyznaczający wartość funkcji liniowej y = 2x + 2 w zadanym punkcie.

4.Napisz program ILORAZ. Program ma wczytać z klawiatury dwie liczby, a następnie policzyć ich iloraz. Wynik drukujemy na ekranie. Program powinien być czytelny tj. powinien wydrukować wizytówkę, zaś każdą wczytywaną liczbę i drukowany wynik poprzedzić stosownym komunikatem.

5.Napisz program ILOCZYN.

6.Napisz program ILORAZ CAŁKOWITY.

7.Napisz program RESZTA Z DZIELENIA.

8.Napisz program wyznaczający wartość funkcji liniowej y = ax + b w zadanym punkcie. Wartości współczynników a, b należy wczytać z klawiatury.

9.Napisz program wyznaczający wartość funkcji kwadratowej y = 2x2 + 2x – 3 w zadanym punkcie.

10.Napisz program wyznaczający wartość funkcji kwadratowej y = ax2 + bx + c w zadanym punkcie. Wartości współczynników a, b, c należy wczytać z klawiatury.