SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

21 Transformacje obiektów

Transformacje obiektów

Animacja przedstawia wpływ charakterystycznych punktów na wygląd i położenie obiektu:

  1. przeciągnięcie uchwytu zaznaczenia przekształciło kwadrat w prostokąt,
  2. ponowne kliknięcie na obiekcie spowodowało pojawienie się strzałek pozwalających na obrót obiektu, który następnie został obrócony względem swojego środka,
  3. przeciągnięcie jednej z podwójnych strzałeczek spowodowało pochylenie obiektu.