SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Realistyczna cegła

photoshop W tym tutorialu dowiemy się w jaki sposób zrobić realistyczną zniszczoną cegłę.
1) Otwieramy nowy plik o wymiarach 50 pix na 50 pix.

Tworzymy coś takiego


możemy tu też skopiować do naszego photoshopa
Następnie klikamy Edycja --> Zdefiniuj wzorek ( edit > define pattern).

2) Następnie tworzymy nowy nowy pliko dowolnych rozmiarach. Ja wybrałem 400pix / 400 pix. Klikamy na wiadro i wybieramy w górnym pasku menu wzorek. Wypełniamy cały obszar roboczy naszym nowo utworzonym wzorkiem.3) Następnie klikamy na Filtr --> Rozmycie --> Rozmycie Gaussowskie (filter > blur > gaussian blur)
Wpisujemy takie parametry jak poniżej.Klikamy na Obraz--> Dopasowanie --> Poziomy (image > adjustments > levels) i wybieramy takie parametry jak poniżej.4) Dodajemy szum. Filtr --> Szum --> Dodaj szum ( filter > noise > add noise). Ustawiamy wartość na 12%.

Powinniśmy otrzymać coś takiego:


Teraz klikamy na Filtr --> Rendering --> Efekty świetlne (filter > render > lightning effects). Ustawiamy tak jak poniżej.5) Teraz postarzymy naszą cegłę. Klikamy na Filtr --> Tekstura --> Spękalina (filter > texture > craquelure) i ustawiamy wszystko tak jak poniżej:a oto efekt końcowy: