SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

system zagadnienia

1. Z jakich trzech podstawowych składników/modułów składa się jądro systemu Windows 98?

   

    odp. modułu User, Kernel oraz GDI.

 

2. Wyjaśnij skrót technologii ACPI i napisz, do czego ona służy.

 

odp. standard ACPI - Advanced Configuration and Power Interface - Zaawansowany Interfejs

     Zarządzania Konfiguracją i Energią, ACPI ustala, w jaki sposób BIOS, system operacyjny

     i urządzenia peryferyjne komunikują się w sprawie poboru energii.

 

3. Wymień, co najmniej 3 zalety, dla których warto zainstalować system Windows 98

    oraz 3 wady, przez które lepiej wybrać inny system.

 

    odp. zalety

-         bezproblemowa instalacja; intuicyjna obsługa;

-         prosta konfiguracja sieci;

-         aktywny pulpit; nowe biblioteki DirectX 5.0;

-         wysoka wydajność w multimediach;

-         narzędzia nadzorujące i diagnozujące system;

-         program wykonujący kopie zapasowe danych;

-         uznaje niemal wszystkie typy urządzeń PC;

-         system oferuje wsparcie programowe dla nowych technologii sprzętowych;

-         wprowadzono obsługę urządzeń peryferyjnych systemu Device Bay;

-         niskie wymagania sprzętowe;

 

           wady

-         wysoka awaryjnośc podczas pracy;

-         niskie bezpieczeństwo;

-         podatność na wirusy;

 

4. Co to jest Computer Mangament?

 

 odp. Konsola administratorska, narzędzie do zarządzania praktycznie wszystkim:

         zainstalowanym oprogramowaniem, sprzętem, prawami użytkowników.

 

5. Jakie systemy plików są obsługiwane przez system Windows 2000?

 

      odp. Fat 16, Fat 32, NTFS - zwany też NTFS 2000.

 

6. Za co odpowiada funkcja Offline Files?

 

     odp. Jej zadaniem jest ułatwienie pracy na komputerze przenośnym w czasie, gdy jesteśmy

     podłączeni  np. do firmowej sieci lokalnej. Zaznaczamy tylko, do których plików,

     umieszczonych fizycznie na dyskach sieciowych, chcielibyśmy mieć dostęp również po

     odłączeniu się od sieci, a system operacyjny zatroszczy się już o ich skopiowanie i

     późniejszą synchronizację wszystkich wprowadzonych zmian.

 

7. Podaj 4 nowości systemu Windows Vista.

 

odp. instalacja systemu w 15 minut, ładowanie aplikacji 15% szybciej,

        nowa szybka wyszukiwarka plików, Windows Media Player 11

 

8. Wymień co najmniej 4 edycje systemu Windows Vista.

 

odp.

-         Vista Home;

-         Vista Profesional;

-         Vista Smal Buisness;

-         Enterprise.

 

9. Jak brzmi nazwa wersji roboczej systemu Windows Vista?

 

odp. Windows NT 6.0

 

10. Wymień 4 dystrybucje Linux.

 

odp.

-         Red Hat;

-         Knopix;

-         Debian;

-         Fedore.

 

11. Wymień główne cechy Linuxa.

 

odp.

-         wielozadaniowość;

-         wielodostęp;

-         wieloprocesowość;

-         niezależność.

 

12. Wyjaśnij znaczenie kodu „rwx”

 

odp.   r -  prawo odczytu plików

               w - prawo zapisu plików

                x - prawo wykonania plików

 

13. Wymień rodzaje ścieżek dostępu do plików.

 

odp. ścieżka bezwzględna – zaczynająca się od głównego katalogu;

        ścieżka względna – podająca położenie pliku względem katalogu roboczego.

 

14. Za co odpowiada moduł GDI?

 

odp.  GDI odpowiada:

-         za wyświetlanie danych an monitorze;

-         wprowadzanie grafiki na urządzenia wyjściowe;

-         wszystkie operacje graficzne.