SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Plan nauczania2

Plan klasa 2 TM3

Oprogramowania biurowe - Plan nauczania - klasa 2TM3

Nr programu: 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14


Tomasz
Puchała
Działy i liczba godzin:

Lp.

Dział programowy

L.j.l

1

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

30

2

Prezentacje multimedialne

22

3

Menedżer informacji osobistej (Organizer)

11

4

Bazy danych

80

 

Razem

143

 

Szczegółowy plan nauczania:

Temat lekcji

 1. Omówienie przepisów BHP na pracowni informatyki. Regulamin pracowni informatyki.

 1. Omówienie treści nauczania, zasad klasyfikacji i oceniania.

 1. Microsoft Excel – wprowadzenie

 1. Microsoft Excel – podstawowe operacje matematyczne - 1

 1. Microsoft Excel – podstawowe operacje matematyczne - 2

 1. Microsoft Excel – formatowanie komórki, formatowanie warunkowe, style

 1. Microsoft Excel – informacje o błędach, formatowanie wiersza, kolumny, arkusza

 1. Microsoft Excel – autouzupełnianie, wypełnianie danymi (listy), komentarze

 1. Microsoft Excel – edycja danych, wklejanie specjalne, drukowanie arkusza, nagłówek i stopka

 1. Microsoft Excel – adresowanie względne i bezwzględne, ustalanie zależności pomiędzy arkuszami

 1. Microsoft Excel – autofunkcje, korzystanie z prostych funkcji

 1. Microsoft Excel – sortowanie danych, autofiltry

 1. Microsoft Excel – wykresy - wprowadzenie

 1. Microsoft Excel – wykresy - ćwiczenia

 1. Microsoft Excel – formularze, sprawdzanie poprawności

 1. Microsoft Excel – tabele przestawne

 1. Microsoft Excel – funkcje matematyczne

 1. Microsoft Excel – funkcje statystyczne

 1. Microsoft Excel – funkcje tekstowe

 1. Microsoft Excel – funkcje logiczne

 1. Microsoft Excel – funkcje wyszukiwania i adresu

 1. Microsoft Excel – funkcje bazy danych

 1. Microsoft Excel – funkcje informacyjne

 1. Microsoft Excel – inspekcja formuł, scenariusze, śledzenie zmian

 1. Microsoft Excel – filtry zaawansowane

 1. Microsoft Excel – import i eksport danych

 1. Microsoft Excel – ochrona danych, ochrona arkusza i skoroszytu

 1. Microsoft Excel – makropolecenia

 1. Microsoft Excel – powtórzenie wiadomości

 1. Microsoft Excel – sprawdzian wiadomości

 1. Microsoft Excel – style, autokorekta

 1. Microsoft Excel – ćwiczenia sprawdzające I (funkcje)

 1. Microsoft Excel – ćwiczenia sprawdzające II (tabele i wykresy przestawne)

 1. Microsoft Excel – ćwiczenia sprawdzające III (formularze)

 1. Microsoft Excel – ćwiczenia sprawdzające IV (sortowanie i filtrowanie)

 1. Microsoft Excel – ćwiczenia sprawdzające V

 1. Microsoft Excel – sprawdzian wiadomości

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie– wprowadzenie

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie – projekt

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie zbieranie materiałów - 1

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie formatowanie zdjęć

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie formatowanie prezentacji

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie tworzenie prezentacji

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie tworzenie prezentacji

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie formatowanie prezentacji

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie ustawianie animacji

 1. Prezentacja multimedialna w Power Poincie nagrywanie narracji

 1. Microsoft Office Outlook 2003

 1. Konfiguracja Konta Pocztowego

 1. Poczta

 1. Kalendarz

 1. Kontakty

 1. Zadania

 1. Notatki

 1. Folder wyszukiwania

 1. Skróty

 1. Dziennik

 1. Organizer

 1. Bazy Danych w programie MS Access

 1. Bazy danych – pojęcia podstawowe

 1. Relacyjny model baz danych

 1. Cechy prawidłowo zaprojektowanej bazy danych

 1. Bazy danych – informacje wprowadzające – sprawdzian wiadomości

 1. MS Access – tabele – wprowadzenie, typy danych

 1. MS Access – tabele – projektowanie tabel

 1. MS Access – tabele – klucze, indeksy, relacje

 1. MS Access – tabele – ćwiczenia, sprawdzian

 1. MS Access – kwerendy – projektowanie kwerend wybierających

 1. MS Access – kwerendy wybierające – definiowanie kryteriów – ćwiczenia -1

 1. MS Access – kwerendy wybierające – definiowanie kryteriów – ćwiczenia -2

 1. MS Access – kwerendy wybierające – sprawdzian

 1. MS Access – kwerendy: dołączające, aktualizujące

 1. MS Access – kwerendy: usuwające, tworzące tabelę

 1. MS Access – kwerendy: krzyżowe

 1. MS Access – kwerendy: wyszukujące duplikaty, wyszukujące niedopasowane dane, edycja zapytań SQL

 1. MS Access – kwerendy zaawansowane – sprawdzian

 1. MS Access – formularze – tworzenie formularza za pomocą kreatora

 1. MS Access – formularze –"ręczne" projektowanie

 1. MS Access – formularze – informacje podstawowe - sprawdzian

 1. Klasyfikacja semestralna, powtórzenie wiadomości

 1. MS Access – formularze - walidacja danych

 1. MS Access – formularze - podformularze

 1. MS Access – formularze - obsługa zdarzeń

 1. MS Access – formularze - kwerendy wybierające, formularze - 1

 1. MS Access – formularze - kwerendy wybierające, formularze - 2

 1. MS Access – formularze - sprawdzian

 1. MS Access – raporty - zagadnienia podstawowe

 1. MS Access – raporty - na podstawie kwerend

 1. MS Access – raporty - konstruowanie raportów podsumowujących i wielopoziomowych

 1. MS Access – raporty - sprawdzian

 1. MS Access – programowanie - makrodefinicje - przykłady

 1. MS Access – programowanie - programowanie VBA

 1. MS Access – programowanie - ćwiczenia sprawdzające

 1. MS Access – zabezpieczenie danych, kopie bezpieczeństwa

 1. MS Access – szyfrowanie bazy, ochrona dostępu, ograniczanie dostępu

 1. MS Access – bezpieczeństwo – sprawdzian wiadomości

 1. MS Access – praca grupowa

 1. MS Access – praca w sieci, tworzenie dostępu poprzez strony WWW

 1. Serwerowe bazy danych – wprowadzenie

 1. Serwerowe rozwiązania baz danych firmy Microsoft

 1. Serwerowe bazy danych – przegląd rozwiązań komercyjnych i Open Source

 1. Baza MySQL - charakterystyka

 1. Program PhpMyAdmin - wprowadzenie

 1. Program PhpMyAdmin - ćwiczenia

 1. Język SQL – wprowadzenie, podstawy formułowania zapytań

 1. Język SQL - formułowanie zapytań

 1. Język SQL - formułowanie zapytań – ćwiczenia sprawdzające, sprawdzian

 1. Interfejs dostępu do bazy danych w postaci stron WWW - wprowadzenie

 1. Projekt tabeli

 1. Typy danych. Definiowanie pól

 1. Maski wprowadzania

 1. Typy danych i ich właściwości

 1. Definiowanie masek wprowadzania

 1. Reguły poprawności

 1. Dodawanie i edycja rekordów

 1. Relacje w bazie danych

 1. Typy relacji. Więzy integralności

 1. Łączenie, importowanie oraz eksportowanie danych z prog. Access.

 1. Projektowanie bd z zastosowaniem tabel połączonych

 1. Tworzenie, zapisywanie i modyfikacja kwerend

 1. Tworzenie kwerend wybierających

 1. Pola obliczające w kwerendach, podsumowanie danych

 1. Tworzenie, modyfikacja kwerend

 1. Tworzenie formularzy

 1. Formularz z kartą, podformularz

 1. Właściwości elementów kontrolnych

 1. Tworzenie raportu

 1. Grupowanie danych w raportach

 1. Makra. Automatyzacja aplikacji Accessa -

 1. Przypisywanie makr do zdarzeń

 1. Warunkowe wykonywanie akcji

 1. Odwołanie do formantów

 1. Bezpieczeństwo i korzystanie z danych

 1. Panel startowy

 1. Tworzenie własnych okien dialogowych

 1. Powiązanie makr z przyciskami poleceń

 1. Tworzenie własnych pasków narzędzi

 1. Tworzenie własnego paska menu

 1. Wykorzystanie makr do tworzenia własnych aplikacji

 1. Dopracowywanie aplikacji

 1. Wyświetlanie komunikatów kierowanych do użytkownika

 1. Automatyzacja pracy bazy danych

 1. Bezpieczeństwo korzystania z danych