SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Plan nauczania1

Oprogramowania biurowe - Plan nauczania - klasa 1 (I)

 

Nr programu: 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

Działy i liczba godzin:
 

Lp.

Dział

L.j.l

1

Edytor tekstu
w tym:
MS Word
Open Office Write
Dokumenty Google - Edytor tekstu

43

37
3
3

2

Prezentacje multimedialne
w tym:
MS Power Point
Photo Story 3
Windows Movie Maker 2
Irfan View 4.5

21

15
2
2
2

3

Godziny do dyspozycji nauczyciela

8

 

Razem

72

Szczegółowy plan nauczania:

Nr lekcji

Temat

1

Przepisy BHP, regulamin pracowni komputerowych.

2

Zapoznanie z programem, wymaganiami, kryteriami i zasadami oceniania.

3

Oprogramowanie biurowe: charakterystyka, przegląd, rola we współczesnej informatyce

4

Edytor tekstu czyli od glinianej tabliczki do MS Word

5

MS Word – środowisko pracy

6

MS Word – zapisywanie i otwieranie dokumentu, formatowanie czcionki, prosta edycja tekstu

7

MS Word – formatowanie akapitu i tabulacji, wypunktowanie i numeracja

8

MS Word – ustawienia strony i wydruku

9

MS Word – ćwiczenia sprawdzające - I

10

MS Word – tabele – wstawianie i formatowanie

11

MS Word – tabele – zmienianie, autoformatowanie, formuły, sortowanie

12

MS Word – tabele – ćwiczenia sprawdzające - II

13

MS Word – rysowanie prostych rysunków wektorowych, autokształty

14

MS Word – cliparty, Word Art, schematy organizacyjne

15

Irfan View – przeglądarka plików graficznych – omówienie podstawowych funkcji programu

16

Irfan View – podstawowa obróbka plików graficznych - ćwiczenia

17

MS Word – wstawienie zdjęć i grafiki z pliku i ich obróbka

18

MS Word – wstawianie zdjęć i grafiki ze skanera, aparatu gotograficznego, kamery cyfrowej

19

MS Word – rysowanie i grafika – ćwiczenia sprawdzające - III

20

MS Word – sprawdzian wiadomości – I

21

MS Word – style, przypisy, zakładki, hiperłącza

22

MS Word – definiowanie nagłówka i stopki, autoteksty, komentarze

23

MS Word – spisy, widoki, konspekt dokumentu

24

Oprogramowanie OCR

25

MS Word – tekst wielokolumnowy, inicjały, wybór kierunku tekstu

26

MS Word – ustawienia językowe, pisownia i gramtyka

27

MS Word – wstawianie obiektów pakietu Office

28

MS Word – wstawianie symboli, wstawianie obiektów multimedialnych

29

MS Word – ćwiczenia sprawdzające IV

30

MS Word – korespondencja seryjna

31

MS Word – makrodefinicje - wprowadzenie

32

MS Word – tło, motyw, ramki, znaki wodne

33

Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia sprawdzające

34

Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia sprawdzające

35

Klasyfikacja semestralna

36

MS Word – sprawdzian wiadomości – II

37

MS Word – kopie zapasowe, zabezpieczanie dokumentu

38

MS Word – śledzenie zmian, statystyki, scalanie

39

MS Word – współpraca online, narzędzia sieci Web, wstawianie plików

40

MS Word – opcje programu, zaawansowane konfiguracja

41

MS Word – edytor równań

42

MS Word – formularze

43

MS Word – ćwiczenia sprawdzające - V

44

MS Word – sprawdzian wiadomości – III

45

Windows Movie Maker 2 – wprowadzenie, omówienie funkcji programu

46

Windows Movie Maker 2 – podstawowa obróbka materiału wideo - ćwiczenia

47

Open Oficce.org 2.0 – Writer – środowisko pracy

48

Open Oficce.org 2.0 – Writer – ćwiczania I

49

Open Oficce.org 2.0 – Writer – ćwiczenia II

50

Dokumenty Google – Edytor tekstu - wprowadzenie

51

Dokumenty Google – Edytor tekstu - ćwiczania I

52

Dokumenty Google – Edytor tekstu - ćwiczania II

53

Photo Story 3 – wprowadzenie, omówienie funkcji programu

54

Photo Story 3 – tworzenie przentacji zdjęć

55

Programy do tworzenie prezentacji multimedialnych - wprowadzenie

56

MS Power Point – środowisko pracy

57

MS Power Point – operacje na slajdach, widoki

58

MS Power Point – formatowanie slajdu

59

MS Power Point – rysowanie, tabela

60

MS Power Point – wstawianie rysunków i zdjęć z różnych źródeł

61

MS Power Point – ćwiczenia sprawdzające - I

62

MS Power Point – animowanie tekstów, definiowanie przejść pomiędzy slajdami

63

MS Power Point – wstawianie obiektów multimedialnych

64

MS Power Point – projekt – omówienie zasad projektu

65

MS Power Point – sprawdzian wiadomości – I

66

MS Power Point – wyświetlanie pokazu, próba tempa, notatki

67

MS Power Point – nagrywanie narracji

68

MS Power Point – zapisywanie w różnych formatach

69

MS Power Point – projekt – prezentacja projektów

70

Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia sprawdzające

71

Powtórzenie wiadomości, ćwiczenia sprawdzające

72

Klasyfikacja semestralna

 

Razem: 72 godzin