SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Materiał nauczania UTK


1. Budowa i obsługa komputera.
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej. Środki ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Ćwiczenia
Identyfikowanie i charakteryzowanie podstawowych elementów zestawu komputerowego. Udzielanie pierwszej pomocy na fantomie zgodnie z obowiązującą procedurą. Dobieranie środków gaśniczych do rodzaju pożaru.


2. Arytmetyka komputera
Systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy (binarny), ósemkowy, szesnastkowy. Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych. Zapis liczby binarnej ze znakiem. Reprezentacja stało- i zmiennopozycyjna.
Ćwiczenia
Zapisywanie liczb w różnych systemach liczbowych, Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych w systemie binarnym. Zapisywanie liczb ze znakiem w systemie dwójkowym. Charakteryzowanie reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.


3. Układy cyfrowe
Elektryczna implementacja systemu binarnego. Podstawowe układy cyfrowe. Parametry elektryczne układów cyfrowych. Właściwości operacji logicznych oraz ich realizacja. Układy z pamięcią.
Ćwiczenia
Rozpoznawanie oznaczeń układów cyfrowych. Analizowanie działania układów zbudowanych z bramek logicznych. Charakteryzowanie podstawowych układów z pamięcią.


4. Zasada działania komputera
Funkcje i zastosowanie najważniejszych układów wykorzystywanych w budowie urządzeń cyfrowych, jak: rejestry, liczniki, sumatory, pamięć operacyjna, procesory, magistrala. Układy wejścia/wyjścia. Modułowa budowa i zasada działania komputera.
Ćwiczenia
Rozpoznawanie podstawowych komponentów i układów współczesnych komputerów. Charakteryzowanie zasad wymiany informacji między procesorem i innymi podzespołami komputera. Określanie przeznaczenia wybranych układów wykorzystywanych do budowy urządzeń cyfrowych.


5. Podstawowe podzespoły zestawu komputerowego
Współczesne procesory, podstawowe parametry i cechy. Architektura i zasada działania współczesnego procesora. Pamięć wewnętrzna: ROM i RAM. Standardy i przeznaczenie gniazd rozszerzeń. Układy chipset, podstawowe funkcje. Płyty główne. Karty dźwiękowe.
Ćwiczenia
Identyfikowanie typów procesorów oraz standardów gniazd, w których są montowane. Charakteryzowanie poszczególnych bloków oraz parametrów procesora. Charakteryzowanie modułów pamięci. Zarządzanie pamięcią operacyjną. Rozpoznawanie gniazd rozszerzeń płyt głównych oraz charakteryzowanie ich podstawowych parametrów. Charakteryzowanie funkcji układów chipset. Montowanie i konfigurowanie płyt głównych, procesorów, pamięci. Konfigurowanie systemu za pomocą programu BIOS Setup. Charakteryzowanie bloków funkcjonalnych typowej karty dźwiękowej. Instalowanie i konfigurowanie kart dźwiękowych. Określanie zagrożeń wynikających ze zmiany parametrów fabrycznych podzespołów komputerowych. Analizowanie dokumentacji dostarczonej przez producentów poszczególnych podzespołów komputerowych.


6. Pamięci masowe
Budowa i zasada działania stacji dysków elastycznych. Budowa i zasada działania dysków twardych. Interfejsy dysków twardych. Budowa i zasada działania napędu dysków optycznych.
Ćwiczenia
Charakteryzowanie zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych. Rozpoznawanie elementów mechanizmów i układów sterujących pamięci dyskowej. Charakteryzowanie interfejsów dysków twardych. Opisywanie budowy oraz zasady działania dysków twardych. Charakteryzowanie zasad zapisu i odczytu informacji na dyskach optycznych. Identyfikowanie i opisywanie elementów napędu optycznego. Montowanie i konfigurowanie stacji dyskietek, dysków twardych oraz napędów dysków optycznych. Wykrywanie uszkodzeń napędów dysków elastycznych, dysków twardych, napędów optycznych. Posługiwanie się oprogramowaniem narzędziowym umożliwiającym przeprowadzenie optymalizacji pracy dysku twardego. Korzystanie z narzędzi diagnostycznych i naprawczych.


7. Karty graficzne
Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry monitorów CRT. Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry wyświetlaczy LCD. Karty grafiki: budowa, zasada działania, standardy, parametry, dodatkowe funkcje. Karty TV.
Ćwiczenia
Interpretowanie parametrów katalogowych monitorów CRT, wyświetlaczy LCD oraz kart graficznych. Prezentowanie budowy oraz zasady działania: monitorów CRT, wyświetlaczy LCD oraz kart graficznych. Dobieranie parametrów karty graficznej i monitora/wyświetlacza LCD. Instalowanie i konfigurowanie kart graficznych, monitorów i wyświetlaczy LCD. Programowanie kart graficznych. Instalowanie i konfigurowanie kart TV. Opisywanie zalet i wad monitorów CRT i wyświetlaczy LCD. Analizowanie dokumentacji dostarczonej z urządzeniami.


8. Interfejsy urządzeń peryferyjnych
Typy transmisji informacji. Interfejs: szeregowy, równoległy, USB, Firewire, podczerwieni, Blutooth. Przeznaczenie interfejsów.
Ćwiczenia
Charakteryzowanie różnych typów transmisji informacji. Identyfikowanie interfejsów. Podłączanie urządzeń zewnętrznych.


9. Zasilanie i chłodzenie komputera
Zasilacze. Zasilacze awaryjne UPS. Metody odprowadzania ciepła z podzespołów komputera.
Ćwiczenia
Dobieranie zasilaczy do zadanych konfiguracji sprzętowych. Interpretowanie parametrów zasilaczy awaryjnych UPS. Wykrywanie i usuwanie awarii wynikających z niewłaściwego doboru zasilacza oraz złego chłodzenia komputera. Wyciszanie komputera.


10. Urządzenia peryferyjne
Klawiatury. Urządzenia wskazujące. Drukarki: budowa, zasada działania, rodzaje. Skanery, budowa, zasada działania, rodzaje, podstawowe parametry. Aparaty i kamery cyfrowe.
Ćwiczenia
Charakteryzowanie budowy i zasady działania poszczególnych urządzeń peryferyjnych. Instalowanie, konfigurowanie i obsługa urządzeń peryferyjnych. Porównywanie parametrów urządzeń peryferyjnych. Analizowanie dokumentacji dostarczonej przez producentów.


11. Sieci komputerowe
Rodzaje sieci komputerowych. Metody transmisji w sieciach. Topologie sieci komputerowych. Karty sieciowe: budowa, zasada działania, rodzaje. Urządzenia sieciowe, przeznaczenie i ich parametry. Podstawowe standardy sieci komputerowych. Budowa i zasada działania modemu, protokoły, standardy.
Ćwiczenia
Identyfikowanie i charakteryzowanie podstawowych mediów transmisyjnych. Określanie funkcji poszczególnych urządzeń sieciowych. Łączenie komputerów przy wykorzystaniu różnych mediów transmisyjnych. Projektowanie i montaż lokalnej sieci komputerowej. Konfigurowanie komputerów do pracy w sieci komputerowej. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. Instalowanie, konfigurowanie modemu i łączenie się z siecią. Korzystanie z dodatkowych funkcji modemu.